• اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

اخبار مرکز

جلسه پرسش و پاسخ پرسنل طالقانی با حضور روسای مرکز برگزار شد
۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۴
[ تعداد بازدید : ۵۳ ]
انجام تست قند خون و فشارخون از پرسنل و شهروندان
۰۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۹
[ تعداد بازدید : ۴۹ ]
جلسه ارزیابی عملکرد سه ماهه مسئولین بخش ها
۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۰:۴۶
[ تعداد بازدید : ۹۱ ]
عملکرد
 • انتصاب

 • درمانگاه

 • ارتقا بیمارستان

 • عکس مرکز

 • لارنگوسکوپ2

 • e

 • افغان6

 • 00

 • 00

 • h6

 • h4

 • markaz