• اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

 • اتاق عمل جدید

اخبار مرکز

.
۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۵
[ تعداد بازدید : ۲۹ ]
پیام تبریک پرسنل به رئیس بیمارستان آیت الله طالقانی
.
۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۱
[ تعداد بازدید : ۳۹ ]
.
۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۳
[ تعداد بازدید : ۲۲ ]
جلسه پرسش و پاسخ پرسنل طالقانی با حضور روسای مرکز برگزار شد
۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۴
[ تعداد بازدید : ۹۴ ]
عملکرد
 • انتصاب

 • درمانگاه

 • ارتقا بیمارستان

 • عکس مرکز

 • لارنگوسکوپ2

 • e

 • افغان6

 • 00

 • 00

 • h6

 • h4

 • markaz