یکشنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۴, ۰۰:۴۲
جستجو
 
پایگاههای اینترنتی
ورود به سایت
Email

 e-mail

اخبار مرکز
انتصاب جناب آقای دکتر فرشاد خلیل پور به عنوان مدیریت بیمارستان
انتصاب جناب آقای دکتر فرشاد خلیل پور به عنوان مدیریت بیمارستان
(۲۳ تیر ۱۳۹۴ ۱۳:۵۷)[ تعداد کلیک : ۱۰۷ ]
انتصاب جناب آقای جمعه زاده به عنوان رئیس امور اداری
انتصاب جناب آقای جمعه زاده به عنوان رئیس امور اداری
(۲۳ تیر ۱۳۹۴ ۱۳:۲۹)[ تعداد کلیک : ۸۷ ]
مانور فوریتها در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
مانور فوریتها در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۸:۴۱)[ تعداد کلیک : ۱۳۹ ]
تکریم و معارفه ریاست مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
تکریم و معارفه ریاست مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۸:۳۴)[ تعداد کلیک : ۲۱۵ ]
بزرگداشت روز کار و کارگر در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بزرگداشت روز کار و کارگر در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۱:۴۸)[ تعداد کلیک : ۱۲۴ ]
غرفه مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی در پارک سلامت
غرفه مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی در پارک سلامت
(۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۰۳)[ تعداد کلیک : ۱۸۴ ]
بزرگداشت روز آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بزرگداشت روز آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۲:۵۷)[ تعداد کلیک : ۱۸۱ ]
آیین بازنشستگی یکی از پرسنل مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
آیین بازنشستگی یکی از پرسنل مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۶ فروردین ۱۳۹۴ ۱۱:۴۴)[ تعداد کلیک : ۱۷۹ ]
بازدید معاونت محترم درمان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بازدید معاونت محترم درمان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۰ فروردین ۱۳۹۴ ۰۹:۵۸)[ تعداد کلیک : ۲۱۸ ]
سال نو مبارک
سال نو مبارک
(۲۸ اسفند ۱۳۹۳ ۰۹:۴۴)[ تعداد کلیک : ۱۶۸ ]
برگزاری مسابقه سفره هفت سین در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
برگزاری مسابقه سفره هفت سین در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۸ اسفند ۱۳۹۳ ۰۸:۵۳)[ تعداد کلیک : ۲۵۲ ]
بزرگداشت روز مددکار در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بزرگداشت روز مددکار در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ۱۳:۴۷)[ تعداد کلیک : ۱۶۰ ]
بازدید کارشناسان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بازدید کارشناسان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ۰۹:۵۸)[ تعداد کلیک : ۲۰۱ ]
خرید دو دستگاه اتوکلاو در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
خرید دو دستگاه اتوکلاو در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۶ اسفند ۱۳۹۳ ۰۸:۳۲)[ تعداد کلیک : ۱۲۷ ]
برگزاری جلسه مدیران خدمات پرستاری استان در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
برگزاری جلسه مدیران خدمات پرستاری استان در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۳ اسفند ۱۳۹۳ ۱۰:۲۲)[ تعداد کلیک : ۱۸۴ ]

 

 

 عملکرد