اخبار مرکز

جلسه ارزیابی عملکرد سه ماهه مسئولین بخش ها
۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۰:۴۶
[ تعداد بازدید : ۹۲ ]
احداث همراه سرا جهت بیماران بخشهای ویژه
۱۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۶
[ تعداد بازدید : ۷۱ ]
حضور پرسنل طالقانی در سالروز حماسه 9دی
۰۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۸
[ تعداد بازدید : ۹۵ ]
برگزاری جلسه پرسش و پاسخ
۰۵ دی ۱۳۹۵ - ۸:۱۵
[ تعداد بازدید : ۸۲ ]
پیاده روی پرسنل
۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ۹:۰۴
[ تعداد بازدید : ۱۲۰ ]
اولین مرحله غربالگری پرسنل
۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ۸:۳۴
[ تعداد بازدید : ۱۰۶ ]
برگزاری آزمون سرپرستاران و سوپروایزرین
۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۹
[ تعداد بازدید : ۱۲۴ ]
برگزاری آزمون پرستاران بخش مراقبت های ویژه
۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۳
[ تعداد بازدید : ۱۰۲ ]
پیام تبریک ریاست و مدیریت محترم مرکز به مناسبت روز حسابداری
۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۵
[ تعداد بازدید : ۱۰۴ ]
برگزاری ایستگاه صلواتی به مناسبت دهم محرم
۱۹ مهر ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۵
[ تعداد بازدید : ۲۲۷ ]

 

 

 عملکرد