چهارشنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۴, ۰۶:۴۸
جستجو
 
پایگاههای اینترنتی
ورود به سایت
Email

 e-mail

اخبار مرکز
انتصاب جناب آقای دکتر فرشاد خلیل پور به عنوان مدیریت بیمارستان
انتصاب جناب آقای دکتر فرشاد خلیل پور به عنوان مدیریت بیمارستان
(۲۳ تیر ۱۳۹۴ ۱۳:۵۷)[ تعداد کلیک : ۲۶۵ ]
انتصاب جناب آقای جمعه زاده به عنوان رئیس امور اداری
انتصاب جناب آقای جمعه زاده به عنوان رئیس امور اداری
(۲۳ تیر ۱۳۹۴ ۱۳:۲۹)[ تعداد کلیک : ۱۷۴ ]
مانور فوریتها در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
مانور فوریتها در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۸:۴۱)[ تعداد کلیک : ۱۹۱ ]
تکریم و معارفه ریاست مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
تکریم و معارفه ریاست مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۸:۳۴)[ تعداد کلیک : ۲۸۸ ]
بزرگداشت روز کار و کارگر در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بزرگداشت روز کار و کارگر در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۱:۴۸)[ تعداد کلیک : ۱۶۳ ]
غرفه مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی در پارک سلامت
غرفه مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی در پارک سلامت
(۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۰۳)[ تعداد کلیک : ۲۳۳ ]
بزرگداشت روز آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بزرگداشت روز آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۲:۵۷)[ تعداد کلیک : ۲۳۴ ]
آیین بازنشستگی یکی از پرسنل مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
آیین بازنشستگی یکی از پرسنل مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۶ فروردین ۱۳۹۴ ۱۱:۴۴)[ تعداد کلیک : ۲۱۸ ]
بازدید معاونت محترم درمان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بازدید معاونت محترم درمان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۰ فروردین ۱۳۹۴ ۰۹:۵۸)[ تعداد کلیک : ۲۶۰ ]
سال نو مبارک
سال نو مبارک
(۲۸ اسفند ۱۳۹۳ ۰۹:۴۴)[ تعداد کلیک : ۲۰۸ ]
برگزاری مسابقه سفره هفت سین در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
برگزاری مسابقه سفره هفت سین در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۸ اسفند ۱۳۹۳ ۰۸:۵۳)[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
بزرگداشت روز مددکار در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بزرگداشت روز مددکار در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ۱۳:۴۷)[ تعداد کلیک : ۲۰۰ ]
بازدید کارشناسان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بازدید کارشناسان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ۰۹:۵۸)[ تعداد کلیک : ۲۴۳ ]
خرید دو دستگاه اتوکلاو در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
خرید دو دستگاه اتوکلاو در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۶ اسفند ۱۳۹۳ ۰۸:۳۲)[ تعداد کلیک : ۱۸۹ ]
برگزاری جلسه مدیران خدمات پرستاری استان در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
برگزاری جلسه مدیران خدمات پرستاری استان در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۳ اسفند ۱۳۹۳ ۱۰:۲۲)[ تعداد کلیک : ۲۲۵ ]

 

 

 عملکرد