اخبار مرکز

جلسه ارزیابی عملکرد سه ماهه مسئولین بخش ها
۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۰:۴۶
[ تعداد بازدید : ۳۲ ]
احداث همراه سرا جهت بیماران بخشهای ویژه
۱۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۶
[ تعداد بازدید : ۳۶ ]
حضور پرسنل طالقانی در سالروز حماسه 9دی
۰۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۸
[ تعداد بازدید : ۵۵ ]
برگزاری جلسه پرسش و پاسخ
۰۵ دی ۱۳۹۵ - ۸:۱۵
[ تعداد بازدید : ۵۳ ]
پیاده روی پرسنل
۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ۹:۰۴
[ تعداد بازدید : ۹۱ ]
اولین مرحله غربالگری پرسنل
۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ۸:۳۴
[ تعداد بازدید : ۸۰ ]
برگزاری آزمون سرپرستاران و سوپروایزرین
۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۹
[ تعداد بازدید : ۱۰۱ ]
برگزاری آزمون پرستاران بخش مراقبت های ویژه
۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۳
[ تعداد بازدید : ۸۳ ]
برگزاری ایستگاه صلواتی به مناسبت دهم محرم
۱۹ مهر ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۵
[ تعداد بازدید : ۱۹۶ ]

 

 

 عملکرد