نام و نام خانوادگی

تخصص

1

دکتر مظفر ازنب

آنکولوژی

2

دکتر مهرداد پاینده

آنکولوژی

3

دکتر بابک شازاد

آنکولوژی

4

دکتر سیروس رضایی

ارتوپدی

5

دکتر مرتضی صائب

ارتوپدی

6

دکتر تیمور فتحی

ارتوپدی

7

دکتر مرتضی فرشچیان

ارتوپدی

8

دکتر کیخسرو مردانپور

ارتوپدی

9

دکتر علی موسی پور

ارتوپدی

10

دکتر ایوب نادری

ارتوپدی

11

دکتر محمد رضا هدایتی

ارتوپدی

12

دکتر عبدالحمید ذکایی

بیهوشی

13

دکتر عزیز ا.. سلیمی

بیهوشی

14

دکتر حسین فرزام

بیهوشی

15

دکتر خسرو فرهادی

بیهوشی

16

دکتر علی کرباسفروشان

بیهوشی

17

دکتر محمد جواد نادرسپاهی

بیهوشی

18

دکتر بهزاد همت پور

بیهوشی

19

دکتر منصور خزاعی

پاتولوژی

20

دکتر غلامرضا امیریان

جراحی پلاستیک

21

دکتر محمد رضا شفیعی

جراحی پلاستیک

22

دکتر پیمان گوهرشناسان

جراحی پلاستیک

23

دکتر مجید رضایی

جراح فک و صورت

24

دکتر هوشیار عباسی

جراح فک و صورت

25

دکتر بهرام عزیزی

جراح فک و صورت

26

دکتر حسام الدین نظری

جراح فک و صورت

27

دکتر آرش آزاد مهر

جراحی عمومی

28

دکترمهرداد سیفی

جراحی عمومی

29

دکتر اشکان شیرویی

جراحی عمومی

30

دکتر بهنام رضا مخصوصی

جراحی عمومی

31

علی اشرف مظفری

جراحی عمومی

32

دکتر سید رضا باقری

جراح مغزواعصاب

33

دکتر رضا جلیلی خشنود

جراح مغزواعصاب

34

دکتر پرندوش سپهری

جراح مغرواعصاب

35

دکتر پژمان سلیمانی

جراح مغزواعصاب

36

دکتر حمید رضا سعیدی

جراح مغزواعصاب

37

دکتر رضا فتاحیان

جراح مغزواعصاب

38

دکتر پریسا نادری

چشم

39

دکتر فرهاد ارفع دکتر

متخصص داخلی

40

دکتر سعیده بخشی

متخصص داخلی

41

دکتر نازنین غلامرضایی

متخصص داخلی

42

دکتر غلامرضا متولی

متخصص داخلی

43

الهام نیرومند

متخصص داخلی

44

دکتر بهزاد تن قطاری

رادیولوژی

45

دکتر ماندانا موتمنی

رادیولوژی

46

دکتر ابوالقاسم نظری

رادیو لوژی

47

دکتر رامین الماسی

طب اورژانس

48

دکتر رضا جعفر بغدادی

طب اورژانس

49

دکتر نغمه حیدریان

طب اورژانس

50

دکتر شقایق خسروی

طب اورژانس

51

دکتر علیرضا سیستانی

طب اورژانس

52

دکتر محمد رضا فرنیا

طب اورژانس

53

دکتر امیر حسین میثمی

طب اورژانس

54

دکتر همت ا... بابایی

فوق تخصص غدد

55

دکتر مهر علی رحیمی

فوق تخصص غدد

56

دکتر محمود قاسمی

فوق تخصص غدد

57

دکتر رزیتا ناصری

فوق تخصص غدد

58

دکتر شیرین رشیدی

قلب و عروق

59

دکتر ژیوا طاهر پور

قلب و عروق

60

دکتر رامین طواف زاده

فوق تخصص گوارش

61

دکتر سحر رودابه

داروساز