ارتوپدی مردان

مرکز آموزشی درمانی آیت ا ... طالقانی 

ارتـوپـدی مـردان   Orthopedic

ارتوپدی مردان

رییس بخش :

دکترمرتضی  صائب  متخصص ارتوپدی

دکتر صائب

سرپرستار بخش :

خانم  لیدا  الماسپور

کارشناس پرستاری

الماسپور1

تعداد تخت :

          30  تخت   

6 تخت اکسترا

 

متخصصین ارتوپدی: 9 نفر

پرستاران :     14 نفر

دکتر مرتضی  صائب

محمد   مرادیان

حسین بارانی علی اکبری

دکتر سیروس رضایی   

زهرا  عباسی جبار آبادی

عبدالکریم  ویسی زاده

دکتر  کیخسرو مردانپور  

سمانه   کریمی

نعمت اله    میرکی زاده

دکتر تیمور فتحی                   

غلامرضا   فرجی

هیبت اله  مرادی سازی

دکترپیمان   الفتی                

رامین  حیدری

امیر   کمینه

دکترعلی  موسی پور           

مسلم   مرادی

 

دکتر محمد رضا  هدایتی               

یحیی   کرمی

 

دکتر محمد رضا  پور بی آزار         

شمس الدین   آقایی

 

دکتر مجتبی  شرفی

هادی   فریدی

 

 

 

 

کمک بهیار : 4 نفر

خدمات :  3 نفر

منشی بخش : 1  نفر

 

یداله   تمله

صادق  اسدی

محمد   رستمی

سید احسان  احمدی

شاهرخ   زمانی

 

حامد   بهاری

محمد  تیموری

 

مدریک   گل محمدی