بخش جراحی زنان

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

 بخش جراحی زنان    surgery

انکولوژی

 

رییس بخش :

دکترمرتضی صائب   متخصص ارتوپدی

دکتر صائب

سرپرستار بخش :

طیبه  حاتمی  کارشناس پرستاری

تعداد تخت :

17 تخت

 

متخصصین : 7 نفر ارتوپدی + 2 نفر انکولوژی

پرستاران : 11 نفر

دکتر سیروس رضایی (متخصص ارتوپدی)

شیرین  تیموری

زهرا  امامی منش

 

دکتر  کیخسرو مردانپور              (متخصص ارتوپدی)

مرضیه  انصاف نیا

پریا  مرادی

 

دکتر فتحی                (متخصص ارتوپدی)

مهرنوش  عباسی

سمیه  مهدوی

 

دکتر شرفی                (متخصص ارتوپدی)

مریم   ملکشاهی

 

 

دکتر موسی پور          (متخصص ارتوپدی)

حدیث قهرمانی

 

 

دکتر هدایتی             (متخصص ارتوپدی)

نسیم  باقری محب

 

 

دکتر پور بی آزار      (متخصص ارتوپدی)

زینب    صادقی

 

 

دکتر  شازاد               (فوق تخصص انکولوژی)

ستاره  مرادی

 

 

دکتر مهرداد پاینده      (فوق تخصص انکولوژی)

 

 

 

 

 

 

 

کمک بهیار : 2 نفر

خدمات :  3 نفر

منشی بخش :-

نگهبان : 1 نفر

 

مرضیه  کهریزی

شهناز  یزدانی

-

رسول  مرادی

راشین  بابایی

سمیه  احمدی

 

 

 

فاطمه  تراب فر

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۱:۴۲