معرفی واحد آموزش الکترونیکی

قرن بیست و یکم چالش منحصر به فردی را در برابر نظام­های آموزشی دنیا قرار داده است و بسیاری از موسسات با استقبال از فن آوری­های نوین به این چالش واکنش مثبت نشان داده­اند. در این شرایط موسسات آموزش عالی باید خود را برای پذیرش تحولات و چاش­های موثر از فن آوری اطلاعات و ارتباطات نوین آماده نمایند. در حال حاضر آموزش مجازی و الکترونیکی به عنوان یک ضرورت با حداقل هزینه، حداکثر کارایی، کیفیت و سرعت بالا مورد توجه می­باشد. لذا فراهم نمودن زمینه توسعه آموزش مجازی و فناوری اطلاعات در نظام آموزشی موسسات آموزش عالی و آشنایی اساتید، دانشجویان و کارکنان و مدیران با این امر و نحوه استفاده و بهره برداری از این منبع عظیم اطلاعات ضرورتی انکار ناپذیر است و رسالت آن ارتقاء و استفاده از آموزش­های مجازی با استفاده از بسته­های آموزشی استاندارد و معلم ساخته است.

هدف کلی

 ارتقاء نحوه ارائه آموزش دانشجویان، اساتید، کارکنان رشته­های مختلف علوم پزشکی با استفاده از قابلیت­های تکنولوژی نوین IT

اهداف اختصاصی

1- ارتقاء نحوه ارائه آموزش دانشجویان رشته­های مختلف علوم پزشکی شامل (پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی، بهداشت و علوم پایه) با استفاده از قابلیت­های تکنولوژی نوین IT

2- ارتقاء نحوه ارائه آموزش اساتید رشته­های مختلف علوم پزشکی شامل( پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی، بهداشت و علوم پایه) با استفاده از قابلیت­های تکنولوژی نوین IT

3- ارتقاء نحوه ارائه آموزش کارکنان اساتید رشته­های مختلف علوم پزشکی شامل (پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی، بهداشت و علوم پایه) با استفاده از قابلیت­های تکنولوژی نوین IT

برنامه­ های آینده

1- الزام اعضای هیئت علمی جهت تهیه بسته­های مجازی با همکاری EDC

2- تهیه بسته­­های آموزشی اولویت دار در آموزش رشته­های پرستاری و پیراپزشکی

4- استفاده از تجربیات E-LEARINING سایر استان و خارج از کشور

5- تبادل اطلاعات آموزشی الکترونیک با دانشگاه­های قطب سوم منطقه آمایشی آموزش پزشکی

نحوه عضویت اعضاء هیات علمی در کمیته

اعضاء این کمیته با درخواست مشخص و طرح در کمیته اصلی EDU بیمارستان و کسب موافقت به مدت یکسال انتخاب و توسط معاونت آموزشی مرکز منصوب می­گردند. غیبت بیش از دو جلسه متوالی و سه جلسه غیر توالی موجب حذف شدن عضو هیئت علمی از کمیته می­گردد.