برنامه ریزی آموزشی

ارتقاء کیفیت آموزش در تمامی سطوح رشته­های گروه علوم پزشکی، یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، برنامه ریزی آموزشی است که باعث افزایش مشارکت اعضاء هیات علمی در تدوین و اجرای عملیاتی کاریوکولوم و طرح درس های اختصاصی از ابتدای نیمه دوم سال 1396 در مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی شروع به فعالیت نموده است.

فعالیت­های واحد

1- بررسی، داوری و بازنگری طرح­ درس­ها کلیه اساتید دانشگاه و بازخورد به آن­ها

2- بررسی، داوری و بازنگری و تصویب طرح دوره کلیه اساتید دانشگاه و بازخورد به آنها

3- طرح درس­های ارائه و داوری شده بهمن 94 به تعداد 537 فقره می­باشد.

4- کوریکولوم فرم بازنگری سرفصل کوریکولوم و ارسال آن به گروه­های آموزشی دانشگاه جهت اجرا و پیگیری­های لازم

5- تدوین فرم ارزیابی نحوه اجرای طرح درس (توسط دانشجو) و اجرای آن

6- تدوین زمان آموزش اعضای هیئت علمی با کمک واحد ارزشیابی مرکز

7- تشکیل جلسات واحد مربوطه با حضور معاونین و مسئولین دفاتر توسعه دانشگاه

8- تشکیل جلسات منظم کمیته برنامه ریزی درسی هر دو هفته یک بار سه شنبه ها در طول سال

9- تهیه قوانین و مقررات، تدوین، ارسال و امتیازات طرح درس

10 تهیه چک لیست امتیاز دهی به طرح درس­ها

11- تهیه قوانین و فرمت شیوه نگارش طرح درس

برنامه ­های آینده واحد برنامه ریزی آموزشی

1- بازنگری کارنامه آموزشی اعضای هیئت علمی

2- بازنگری کوریکولوم

3- تهیه قوانین جدید و تدوین، داوری و امتیاز دهی طرح درس­ها

4- تهیه قوانین جدید و تدوین، داوری و امتیاز دهی طرح دوره ها

5- تغییر در نحوه اجرای قوانین و فرم ارزیابی نحوه طرح درس (توسط دانشجو)

6- ارتقای اعضای هیات علمی جدید الورود با هدف بالا بردن توان آنان در تهیه و تدوین طرح درس و طرح دوره مطابق با نیازهای واحد برنامه ریزی آموزشی

7- نظارت بر روند برنامه ریزی، بازنگری و ارزشیابی برنامه­های آموزشی مطابق با استانداردهای اعتبار بخشی در حیطه دوم برنامه ریزی آموزشی

شرح وظایف

1- بازنگری Course plan کلیه گروه­های آموزشی و مشارکت در تهیه و تدوین برنامه­های آموزشی

2- مشارکت در تدوین Lesson plan هیات علمی

3- نظارت و مشارکت در تهیه برنامه­های آموزشی

4- نیاز سنجی و بازنگری برنامه­های آموزشی

5- مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک مرکز مطالعات و توسعه

6- مشارکت در بررسی وضعیت موجود دانشکده­ها بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی برنامه­های آموزشی

7- ثبت اطلاعات و مستندات برنامه­های آموزشی بالینی و پایه

8- مشارکت در تدوین اهداف اهداف گروه­های آموزشی بالینی و پایه

9- مشارکت در تهیه معیارهای رتبه بندی برنامه­های آموزشی دانشکده­ها

10- ایجاد انگیزه و نگرش لازم جهت مشارکت هرچه بیشتر اعضای هیات علمی در تهیه طرح درس و طرح دوره از طریق نیاز سنجی شرکت در کارگاه­های مرتبط

11- نظارت در بازخورد اقدامات اصلاحی پس از بازنگری برنامه­های آموزشی

12- ارائه مشاوره­های علمی در زمینه تدوین طرح درس

13- نظارت بر فعالیت­های آموزشی مبتنی بر اهداف آموزشی

14- آموزش اصول طراحی طرح درس و طرح دوره به اساتید

15- نظارت بر فعالیت­های آموزشی دانشکده­ها

16- توانمند نمودن اعضای هیات علمی در زمینه ­های مرتبط با واحد برنامه ریزی آموزشی

17- پیگیری تکمیل طرح درس توسط اساتید و بازخورد نتایج به صورت محرمانه

18- تلاش در جهت ارتقاء معیارهای رتبه بندی مرکز توسعه بر اساس معیارهای وزارت خانه

19- تهیه و تدوین طرح دوره گروه­های آموزشی بالینی شامل کارآموزان و کارورزان و دستیاران

20- تهیه و تدوین پرسشنامه طرح دوره گروه­های آموزشی بالینی شامل کارآموزان و کارورزان و دستیاران

21- بازنگری سرفصل دروس کلیه رشته­ها در دانشگاه در صورت امکان

22- بروز نمودن سایت واحد برنامه ریزی آموزشی جهت اساتید

23- تهیه و تدوین شیوه نامه­ جهت دسترسی به موقع اعضای هیات علمی دانشگاه در سایت مرکز مطالعات و توسعه

24- بازنگری کارنامه آموزشی اعضای هیئت علمی پایه

24- بررسی نحوه اجرای طرح درس استاد در کلاس توسط دانشجویان

نحوه عضویت اعضاء هیات علمی در کمیته

اعضای این کمیته با درخواست مشخص و طرح در کمیته اصلی EDU بیمارستان و کسب موافقت به مدت یکسال انتخاب و توسط معاونت آموزشی مرکز منصوب می­گردند. غیبت بیش از دو جلسه متوالی و سه جلسه غیر متوالی موجب حذف شدن عضو هیئت علمی از کمیته می­گردد.