معاونت درمان

تا

 

دکتر علی غلامی متولد 1356

متخصص بیهوشی و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، استادیار رشته بیهوشی

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1382

فارغ التحصیل تخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1394 

سوابق کاری و اجرایی

مسئول مرکز بهداشتی درمانی توابع شهرستان اسلام آباد غرب از سال 1382 تا 1384

پزشک خانواده و مسئول مرکز بهداشتی درمانی شهرستان کرمانشاه از سال 1384 تا 1385 

پزشک خانواده و مسئول مرکز بهداشتی درمانی شهرستان روانسر از سال 1385 تا 1386 

مسئول پزشکان بخشهای جراحی و چشم مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) از سال 1386 تا 1387

رئیس مرکز بهداشت شهرستان سرپل ذهاب از سال 1387 تا 1388

مسئول طرح و گسترش شهرستان کرمانشاه از سال 1388 تا 1390

رئیس بخش و مسئول فنی بخش ICU جنرال مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) از سال 1394 تا 1397 

معاونت درمان مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1396 تا کنون