اعضاء هیات علمی و متخصصین

نام و نام خانوادگی

تخصص

1

دکتر مظفر ازنب

آنکولوژی

2

دکتر مهرداد پاینده

آنکولوژی

3

دکتر بابک شازاد

آنکولوژی

4

دکتر سیروس رضایی

ارتوپدی

5

دکتر مرتضی صائب

ارتوپدی

6

دکتر تیمور فتحی

ارتوپدی

7

دکتر مرتضی فرشچیان

ارتوپدی

8

دکتر کیخسرو مردانپور

ارتوپدی

9

دکتر علی موسی پور

ارتوپدی

10

              محمد  رضا   پور بی آزار   ارتوپدی

11

دکتر محمد رضا هدایتی

ارتوپدی

12

13

14

دکتر حسین فرزام

بیهوشی

15

دکتر خسرو فرهادی

بیهوشی

16

دکتر علی کرباسفروشان

بیهوشی

17

دکتر محمد جواد نادرسپاهی

بیهوشی

18

دکتر بهزاد همت پور

بیهوشی

19

دکتر منصور خزاعی

پاتولوژی

20

دکتر غلامرضا امیریان

جراحی پلاستیک

21

22

                 دکتر فرزاد  رضایی           جراح فک و صورت

23

دکتر مجید رضایی

جراح فک و صورت

24

دکتر هوشیار عباسی

جراح فک و صورت

25

دکتر بهرام عزیزی

جراح فک و صورت

26

دکتر حسام الدین نظری

جراح فک و صورت

27

دکتر آرش آزاد مهر

جراحی عمومی

28

دکترمهرداد سیفی

جراحی عمومی

29

دکتر اشکان شیرویی

جراحی عمومی

30

دکتر بهنام رضا مخصوصی

جراحی عمومی

31

32

دکتر سید رضا باقری

جراح مغزواعصاب

33

34

دکتر پرندوش سپهری

جراح مغرواعصاب

35

دکتر پژمان سلیمانی

جراح مغزواعصاب

36

دکتر حمید رضا سعیدی

جراح مغزواعصاب

37

دکتر رضا فتاحیان

جراح مغزواعصاب

38

دکتر پریسا نادری

چشم

39

40

دکتر سعیده بخشی

متخصص داخلی

41

دکتر نازیتا غلامرضایی

متخصص داخلی

42

دکتر غلامرضا متولی باشی

متخصص داخلی

43

الهام نیرومند

متخصص داخلی

44

     دکتر سارا   پرمهر   متخصصرادیولوژی

45

46

47

48

49

دکتر نغمه حیدریان

طب اورژانس

50

51

52

53

دکتر امیر حسین میثمی

طب اورژانس

54

55

دکتر مهر علی رحیمی

فوق تخصص غدد

56

57

دکتر رزیتا ناصری

فوق تخصص غدد

58

دکتر شیرین رشیدی شاه پسندی

قلب و عروق

59

 

60

دکتر رامین طواف زاده

فوق تخصص گوارش

61

دکترمرغزار

داروساز