اعضای واحد

اعضای واحد

·     شورای پژوهشی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

مرتبه علمی

CV

1

رضا پورمیرزا کلهری

کارشناسی ارشد پرستاری

هیئت علمی- مربی

 

2

دکتر شهروز تبریزی

متخصص طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

 

3

دکتر رضا حیدری مقدم

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

هیئت علمی- استادیار

 

4

دکتر عبدالحمید ذکایی

فلوشیب بیهوشی جراحی قلب

هیئت علمی- استادیار

 

5

دکتر هومن رفیعی

متخصص طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

 

6

دکتر محمد روزبهانی

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

هیئت علمی- استادیار

 

7

دکتر حمیدرضا سعیدی بروجنی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- استادیار

 

8

دکتر مرتضی صائب

ارتوپدی

هیئت علمی-استادیار

 

9

دکتر صالح صالحی ذهابی

فیزیک پزشکی

هیئت علمی- استادیار

 

10

دکتر جواد عظیمی وقار

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

هیئت علمی- استادیار

 

11

دکتر احسان علیمحمدی

متخصص جراحی مغزواعصاب

هیئت علمی- استادیار

 

12

دکتر علی غلامی

متخصص بیهوشی

هیئت علمی- استادیار

 

13

دکتر آرش کوهی

متخصص جراحی عمومی

هیئت علمی- استادیار

 

14

افشین گودرزی

کارشناسی ارشد پرستاری

هیئت علمی- مربی

 

15

دکتر نفیسه منتظری

متخصص قلب و عروق

هیئت علمی- استادیار

 

16

دکتر علی موسی پور

ارتوپدی

هیئت علمی- استادیار

 

17

دکتر ارسلان نادری پور

پرستاری-مدیریت آموزشی

هیئت علمی- مربی

 

 

 

·       مشاوران واحد

 

ردیف

نوع مشاوره

نام و نام خانوادگی مشاور

عنوان آخرین مدرک تحصیلی

مقطع آخرین مدرک تحصیلی

محل اشتغال

1

مشاوره پروپوزال نویسی

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

آمار و اپیدمیولوژی

دکترای تخصصی(PHD)

دانشکده بهداشت

2

مشاوره آمار

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

آمار و اپیدمیولوژی

دکترای تخصصی(PHD)

دانشکده بهداشت

3

مشاور اپیدمیولوژی

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

آمار و اپیدمیولوژی

دکترای تخصصی(PHD)

دانشکده بهداشت

4

مشاور متدولوژی

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

آمار و اپیدمیولوژی

دکترای تخصصی(PHD)

دانشکده بهداشت

5

مشاور جستجوی منابع الکترونیکی

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

آمار و اپیدمیولوژی

دکترای تخصصی(PHD)

دانشکده بهداشت

6

مشاور مقاله نویسی

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

آمار و اپیدمیولوژی

دکترای تخصصی(PHD)

دانشکده بهداشت

7

مشاور ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

آمار و اپیدمیولوژی

دکترای تخصصی(PHD)

دانشکده بهداشت

8

مشاور سابمیت و پیگیری چاپ مقالات

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

آمار و اپیدمیولوژی

دکترای تخصصی(PHD)

دانشکده بهداشت

9

مشاور امورکامپیوتری

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

آمار و اپیدمیولوژی

دکترای تخصصی(PHD)

دانشکده بهداشت

10

مشاوره ثبت بیماری­ها (ریجستری)

 

 

 

 

 

·        کارشناس مسئول واحد

سرکار خانم فرخنده صالحی (کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی)

 


تاریخ بروزرسانی : ۹ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۲۱