مشاوران واحد

·       مشاوران واحد

 

ردیف

نوع مشاوره

نام و نام خانوادگی مشاور

عنوان آخرین مدرک تحصیلی

مقطع آخرین مدرک تحصیلی

محل اشتغال

1

مشاوره پروپوزال نویسی

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

آمار و اپیدمیولوژی

دکترای تخصصی(PHD)

دانشکده بهداشت

2

مشاوره آمار

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

آمار و اپیدمیولوژی

دکترای تخصصی(PHD)

دانشکده بهداشت

3

مشاور اپیدمیولوژی

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

آمار و اپیدمیولوژی

دکترای تخصصی(PHD)

دانشکده بهداشت

4

مشاور متدولوژی

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

آمار و اپیدمیولوژی

دکترای تخصصی(PHD)

دانشکده بهداشت

5

مشاور جستجوی منابع الکترونیکی

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

آمار و اپیدمیولوژی

دکترای تخصصی(PHD)

دانشکده بهداشت

6

مشاور مقاله نویسی

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

آمار و اپیدمیولوژی

دکترای تخصصی(PHD)

دانشکده بهداشت

7

مشاور ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

آمار و اپیدمیولوژی

دکترای تخصصی(PHD)

دانشکده بهداشت

8

مشاور سابمیت و پیگیری چاپ مقالات

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

آمار و اپیدمیولوژی

دکترای تخصصی(PHD)

دانشکده بهداشت

9

مشاور امورکامپیوتری

خانم دکتر رویا صفری فرامانی

آمار و اپیدمیولوژی

دکترای تخصصی(PHD)

دانشکده بهداشت

10

مشاوره ثبت بیماری­ها (ریجستری)

 

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۹ اسفند ۱۳۹۶ ۱۳:۵۶