دوشنبه، ۱ دی ۱۳۹۳, ۲۲:۵۱
جستجو
 
پایگاههای اینترنتی
ورود به سایت
Email

 e-mail

ابزار
تغییر اندازه فونت:
اخبار مرکز
پذیرش گروه دیگری از مصدومین افغانی در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
پذیرش گروه دیگری از مصدومین افغانی در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۵ آذر ۱۳۹۳ ۱۳:۵۶)[ تعداد کلیک : ۲۹ ]
پذیرش مصدومین افغانی در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
پذیرش مصدومین افغانی در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۵ آذر ۱۳۹۳ ۱۰:۲۷)[ تعداد کلیک : ۲۲ ]
بزرگداشت روز حسابداری در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بزرگداشت روز حسابداری در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۹ آذر ۱۳۹۳ ۱۱:۳۲)[ تعداد کلیک : ۴۸ ]
قدردانی ریاست مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی از ریاست محترم دانشگاه
قدردانی ریاست مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی از ریاست محترم دانشگاه
(۱۳ آذر ۱۳۹۳ ۱۳:۳۹)[ تعداد کلیک : ۶۶ ]
بازدید ریاست محترم دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بازدید ریاست محترم دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۳ آذر ۱۳۹۳ ۱۳:۲۴)[ تعداد کلیک : ۴۸ ]
راه اندازی میز خدمت در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
راه اندازی میز خدمت در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۰:۳۶)[ تعداد کلیک : ۴۰ ]
برگزاری کلاس CPR پیشرفته در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
برگزاری کلاس CPR پیشرفته در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۹ آبان ۱۳۹۳ ۰۸:۲۰)[ تعداد کلیک : ۴۷ ]
بازدید معاونت محترم درمان از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بازدید معاونت محترم درمان از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۱ آبان ۱۳۹۳ ۱۴:۰۵)[ تعداد کلیک : ۸۱ ]
انتقال بیماران از طریق اورِژانس هوایی به مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
انتقال بیماران از طریق اورِژانس هوایی به مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۸ آبان ۱۳۹۳ ۱۱:۳۴)[ تعداد کلیک : ۹۳ ]
انتقال دو تن از دانش آموزان روستای حبیب وند به مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
انتقال دو تن از دانش آموزان روستای حبیب وند به مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۸ آبان ۱۳۹۳ ۱۱:۱۸)[ تعداد کلیک : ۱۴۷ ]
انتقال بیماران از طریق اورِانس هوایی به مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
انتقال بیماران از طریق اورِانس هوایی به مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۸ آبان ۱۳۹۳ ۱۰:۵۷)[ تعداد کلیک : ۶۷ ]
برگزاری کلاس شناخت نهضت حسینی در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
برگزاری کلاس شناخت نهضت حسینی در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۸ آبان ۱۳۹۳ ۱۰:۳۹)[ تعداد کلیک : ۹۱ ]
برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت دهه اول محرم در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت دهه اول محرم در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۸ آبان ۱۳۹۳ ۱۰:۲۴)[ تعداد کلیک : ۹۶ ]
هماهنگی برگزاری برنامه های دهه اول محرم در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
هماهنگی برگزاری برنامه های دهه اول محرم در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۸ آبان ۱۳۹۳ ۰۹:۴۶)[ تعداد کلیک : ۸۸ ]
برگزاری مسابقه فوتبال داخلی به مناسبت روز تربیت بدنی در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
برگزاری مسابقه فوتبال داخلی به مناسبت روز تربیت بدنی در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۸ آبان ۱۳۹۳ ۰۹:۲۰)[ تعداد کلیک : ۱۰۶ ]

 

 

 عملکرد