شنبه، ۹ خرداد ۱۳۹۴, ۰۶:۳۷
جستجو
 
پایگاههای اینترنتی
ورود به سایت
Email

 e-mail

ابزار
تغییر اندازه فونت:
اخبار مرکز
مانور فوریتها در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
مانور فوریتها در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۸:۴۱)[ تعداد کلیک : ۳۵ ]
تکریم و معارفه ریاست مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
تکریم و معارفه ریاست مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۸:۳۴)[ تعداد کلیک : ۷۰ ]
بزرگداشت روز کار و کارگر در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بزرگداشت روز کار و کارگر در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۱:۴۸)[ تعداد کلیک : ۵۲ ]
غرفه مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی در پارک سلامت
غرفه مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی در پارک سلامت
(۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۰۳)[ تعداد کلیک : ۸۹ ]
بزرگداشت روز آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بزرگداشت روز آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۲:۵۷)[ تعداد کلیک : ۸۵ ]
آیین بازنشستگی یکی از پرسنل مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
آیین بازنشستگی یکی از پرسنل مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۶ فروردین ۱۳۹۴ ۱۱:۴۴)[ تعداد کلیک : ۹۵ ]
بازدید معاونت محترم درمان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بازدید معاونت محترم درمان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۰ فروردین ۱۳۹۴ ۰۹:۵۸)[ تعداد کلیک : ۱۱۷ ]
سال نو مبارک
سال نو مبارک
(۲۸ اسفند ۱۳۹۳ ۰۹:۴۴)[ تعداد کلیک : ۱۰۳ ]
برگزاری مسابقه سفره هفت سین در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
برگزاری مسابقه سفره هفت سین در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۸ اسفند ۱۳۹۳ ۰۸:۵۳)[ تعداد کلیک : ۱۸۳ ]
بزرگداشت روز مددکار در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بزرگداشت روز مددکار در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ۱۳:۴۷)[ تعداد کلیک : ۱۰۷ ]
بازدید کارشناسان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بازدید کارشناسان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ۰۹:۵۸)[ تعداد کلیک : ۱۲۶ ]
خرید دو دستگاه اتوکلاو در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
خرید دو دستگاه اتوکلاو در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۶ اسفند ۱۳۹۳ ۰۸:۳۲)[ تعداد کلیک : ۷۸ ]
برگزاری جلسه مدیران خدمات پرستاری استان در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
برگزاری جلسه مدیران خدمات پرستاری استان در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۳ اسفند ۱۳۹۳ ۱۰:۲۲)[ تعداد کلیک : ۱۱۵ ]
گرامیداشت روز پرستار در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
گرامیداشت روز پرستار در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ۰۹:۰۸)[ تعداد کلیک : ۱۶۰ ]
شرکت پرسنل مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی در راهپیمایی 22 بهمن
شرکت پرسنل مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی در راهپیمایی 22 بهمن
(۲۵ بهمن ۱۳۹۳ ۰۸:۴۳)[ تعداد کلیک : ۱۶۵ ]

 

 

 عملکرد