دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۳, ۱۶:۱۰
جستجو
 
پایگاههای اینترنتی
ورود به سایت
Email

 e-mail

ابزار
تغییر اندازه فونت:
اخبار مرکز
شرکت پرسنل مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی در راهپیمایی 22 بهمن
شرکت پرسنل مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی در راهپیمایی 22 بهمن
(۲۵ بهمن ۱۳۹۳ ۰۸:۴۳)[ تعداد کلیک : ۶۱ ]
برگزاری مراسم جشن انقلاب در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
برگزاری مراسم جشن انقلاب در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۳:۲۷)[ تعداد کلیک : ۶۳ ]
خرید و راه اندازی دستگاه سی تی اسکن جهت مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
خرید و راه اندازی دستگاه سی تی اسکن جهت مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۰ بهمن ۱۳۹۳ ۱۴:۰۲)[ تعداد کلیک : ۴۸ ]
خرید دو دستگاه ترانس KVA   1250 در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
خرید دو دستگاه ترانس KVA 1250 در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۹ بهمن ۱۳۹۳ ۱۳:۳۵)[ تعداد کلیک : ۴۹ ]
دومین روز بازدید کارشناسان طرح تحول نظام سلامت وزارتخانه از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
دومین روز بازدید کارشناسان طرح تحول نظام سلامت وزارتخانه از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۲ دی ۱۳۹۳ ۱۴:۰۰)[ تعداد کلیک : ۹۴ ]
بازدید کارشناسان طرح تحول نظام سلامت وزارتخانه از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بازدید کارشناسان طرح تحول نظام سلامت وزارتخانه از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۲ دی ۱۳۹۳ ۱۳:۵۶)[ تعداد کلیک : ۹۲ ]
کسب مقام اول کشتی توسط کارکنان مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
کسب مقام اول کشتی توسط کارکنان مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۴ دی ۱۳۹۳ ۰۸:۴۲)[ تعداد کلیک : ۱۲۵ ]
پذیرش گروه دیگری از مصدومین افغانی در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
پذیرش گروه دیگری از مصدومین افغانی در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۵ آذر ۱۳۹۳ ۱۳:۵۶)[ تعداد کلیک : ۹۰ ]
پذیرش مصدومین افغانی در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
پذیرش مصدومین افغانی در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۵ آذر ۱۳۹۳ ۱۰:۲۷)[ تعداد کلیک : ۸۵ ]
بزرگداشت روز حسابداری در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بزرگداشت روز حسابداری در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۹ آذر ۱۳۹۳ ۱۱:۳۲)[ تعداد کلیک : ۱۰۷ ]
قدردانی ریاست مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی از ریاست محترم دانشگاه
قدردانی ریاست مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی از ریاست محترم دانشگاه
(۱۳ آذر ۱۳۹۳ ۱۳:۳۹)[ تعداد کلیک : ۱۵۷ ]
بازدید ریاست محترم دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بازدید ریاست محترم دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۳ آذر ۱۳۹۳ ۱۳:۲۴)[ تعداد کلیک : ۱۱۳ ]
راه اندازی میز خدمت در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
راه اندازی میز خدمت در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱ آذر ۱۳۹۳ ۱۰:۳۶)[ تعداد کلیک : ۹۰ ]
برگزاری کلاس CPR پیشرفته در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
برگزاری کلاس CPR پیشرفته در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۹ آبان ۱۳۹۳ ۰۸:۲۰)[ تعداد کلیک : ۱۰۵ ]
بازدید معاونت محترم درمان از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بازدید معاونت محترم درمان از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۱ آبان ۱۳۹۳ ۱۴:۰۵)[ تعداد کلیک : ۱۵۷ ]

 

 

 عملکرد