چهارشنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۴, ۱۷:۳۷
جستجو
 
پایگاههای اینترنتی
ورود به سایت
Email

 e-mail

ابزار
تغییر اندازه فونت:
اخبار مرکز
سال نو مبارک
سال نو مبارک
(۲۸ اسفند ۱۳۹۳ ۰۹:۴۴)[ تعداد کلیک : ۳۷ ]
برگزاری مسابقه سفره هفت سین در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
برگزاری مسابقه سفره هفت سین در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۸ اسفند ۱۳۹۳ ۰۸:۵۳)[ تعداد کلیک : ۵۴ ]
بزرگداشت روز مددکار در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بزرگداشت روز مددکار در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ۱۳:۴۷)[ تعداد کلیک : ۳۳ ]
بازدید کارشناسان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بازدید کارشناسان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ۰۹:۵۸)[ تعداد کلیک : ۵۶ ]
خرید دو دستگاه اتوکلاو در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
خرید دو دستگاه اتوکلاو در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۶ اسفند ۱۳۹۳ ۰۸:۳۲)[ تعداد کلیک : ۳۵ ]
برگزاری جلسه مدیران خدمات پرستاری استان در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
برگزاری جلسه مدیران خدمات پرستاری استان در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۳ اسفند ۱۳۹۳ ۱۰:۲۲)[ تعداد کلیک : ۵۰ ]
گرامیداشت روز پرستار در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
گرامیداشت روز پرستار در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ۰۹:۰۸)[ تعداد کلیک : ۷۴ ]
شرکت پرسنل مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی در راهپیمایی 22 بهمن
شرکت پرسنل مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی در راهپیمایی 22 بهمن
(۲۵ بهمن ۱۳۹۳ ۰۸:۴۳)[ تعداد کلیک : ۹۹ ]
برگزاری مراسم جشن انقلاب در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
برگزاری مراسم جشن انقلاب در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۳:۲۷)[ تعداد کلیک : ۹۳ ]
خرید و راه اندازی دستگاه سی تی اسکن جهت مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
خرید و راه اندازی دستگاه سی تی اسکن جهت مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۰ بهمن ۱۳۹۳ ۱۴:۰۲)[ تعداد کلیک : ۶۶ ]
خرید دو دستگاه ترانس KVA   1250 در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
خرید دو دستگاه ترانس KVA 1250 در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۹ بهمن ۱۳۹۳ ۱۳:۳۵)[ تعداد کلیک : ۷۳ ]
دومین روز بازدید کارشناسان طرح تحول نظام سلامت وزارتخانه از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
دومین روز بازدید کارشناسان طرح تحول نظام سلامت وزارتخانه از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۲ دی ۱۳۹۳ ۱۴:۰۰)[ تعداد کلیک : ۱۱۳ ]
بازدید کارشناسان طرح تحول نظام سلامت وزارتخانه از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بازدید کارشناسان طرح تحول نظام سلامت وزارتخانه از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۲ دی ۱۳۹۳ ۱۳:۵۶)[ تعداد کلیک : ۱۱۲ ]
کسب مقام اول کشتی توسط کارکنان مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
کسب مقام اول کشتی توسط کارکنان مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۴ دی ۱۳۹۳ ۰۸:۴۲)[ تعداد کلیک : ۱۵۱ ]
پذیرش گروه دیگری از مصدومین افغانی در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
پذیرش گروه دیگری از مصدومین افغانی در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۵ آذر ۱۳۹۳ ۱۳:۵۶)[ تعداد کلیک : ۱۱۴ ]

 

 

 عملکرد