دوشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴, ۰۸:۳۱
جستجو
 
پایگاههای اینترنتی
ورود به سایت
Email

 e-mail

ابزار
تغییر اندازه فونت:
اخبار مرکز
بزرگداشت روز کار و کارگر در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بزرگداشت روز کار و کارگر در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۱:۴۸)[ تعداد کلیک : ۱۱ ]
غرفه مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی در پارک سلامت
غرفه مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی در پارک سلامت
(۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۰۳)[ تعداد کلیک : ۴۰ ]
بزرگداشت روز آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بزرگداشت روز آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۲:۵۷)[ تعداد کلیک : ۳۴ ]
آیین بازنشستگی یکی از پرسنل مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
آیین بازنشستگی یکی از پرسنل مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۶ فروردین ۱۳۹۴ ۱۱:۴۴)[ تعداد کلیک : ۵۲ ]
بازدید معاونت محترم درمان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بازدید معاونت محترم درمان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۰ فروردین ۱۳۹۴ ۰۹:۵۸)[ تعداد کلیک : ۸۶ ]
سال نو مبارک
سال نو مبارک
(۲۸ اسفند ۱۳۹۳ ۰۹:۴۴)[ تعداد کلیک : ۸۹ ]
برگزاری مسابقه سفره هفت سین در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
برگزاری مسابقه سفره هفت سین در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۸ اسفند ۱۳۹۳ ۰۸:۵۳)[ تعداد کلیک : ۱۴۴ ]
بزرگداشت روز مددکار در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بزرگداشت روز مددکار در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ۱۳:۴۷)[ تعداد کلیک : ۷۳ ]
بازدید کارشناسان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
بازدید کارشناسان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ۰۹:۵۸)[ تعداد کلیک : ۱۰۷ ]
خرید دو دستگاه اتوکلاو در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
خرید دو دستگاه اتوکلاو در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۶ اسفند ۱۳۹۳ ۰۸:۳۲)[ تعداد کلیک : ۷۰ ]
برگزاری جلسه مدیران خدمات پرستاری استان در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
برگزاری جلسه مدیران خدمات پرستاری استان در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۳ اسفند ۱۳۹۳ ۱۰:۲۲)[ تعداد کلیک : ۸۷ ]
گرامیداشت روز پرستار در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
گرامیداشت روز پرستار در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ۰۹:۰۸)[ تعداد کلیک : ۱۲۵ ]
شرکت پرسنل مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی در راهپیمایی 22 بهمن
شرکت پرسنل مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی در راهپیمایی 22 بهمن
(۲۵ بهمن ۱۳۹۳ ۰۸:۴۳)[ تعداد کلیک : ۱۴۰ ]
برگزاری مراسم جشن انقلاب در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
برگزاری مراسم جشن انقلاب در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۳:۲۷)[ تعداد کلیک : ۱۲۲ ]
خرید و راه اندازی دستگاه سی تی اسکن جهت مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
خرید و راه اندازی دستگاه سی تی اسکن جهت مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
(۲۰ بهمن ۱۳۹۳ ۱۴:۰۲)[ تعداد کلیک : ۹۰ ]

 

 

 عملکرد