معرفی بیمارستان

                                                                                          مرکز آموزشی درمانی آیت ا ... طالقانی

معرفی   بیمارستان    طالقانی   کرمانشاه

کار ساخت مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی در سال 1349 با طراحی مهندسین ایتالیایی آغاز و در سال 1352 به عنوان یک بیمارستان دولتی فعالیت خود را آغاز نمود

در زمان جنگ تحمیلی این مرکز  بعنوان بزرگترین بیمارستان شهر خدمات مهمی را به مجروحین ارائه مینمود. در حال حاضر علاوه بر ارائه خدمات درمانی در سطح تخصصی و فوق تخصصی مرکزیت تروما و سوانح را در منطقه غرب کشور برعهده دارد.

*مساحت:44762

*زیر بنا:24094 متر مربع

بیمارستان طالقانی کرمانشاه با 208 تخت فعال

12بخش  بستری

7تخت عمل

و 28 تختII.C.U

در خدمت مردم شهر  و منطقه است.

تاریخچه   فعالیتهای  مبیمارستان طالقانی

کار ساخت مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی در سال 1349 با طراحی مهندسین ایتالیایی آغاز و در سال 1352 به عنوان یک بیمارستان دولتی فعالیت خود را آغاز نمود . 
در زمان جنگ تحمیلی این مرکز  بعنوان بزرگترین بیمارستان شهر خدمات مهمی را به مجروحین ارائه مینمود. در حال حاضر علاوه بر ارائه خدمات درمانی در سطح تخصصی و فوق تخصصی مرکزیت تروما و سوانح را در منطقه غرب کشور برعهده دارد.
*مساحت:44762
*زیر بنا:24094 متر مربع
بیمارستان طالقانی کرمانشاه با 208 تخت فعال
12 بخش  بستری 
7تخت عمل
و 28 تخت ICU 
 در خدمت مردم شهر  و منطقه است

تاریخ بروزرسانی : ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۳۱