رادیولوژی

 

مسئول فنی تصویر برداری:

دکتر جواد عرفی

مدرک تحصیلی:

متخصص رادیولوژی

 

 حسین زاده

مسئول واحد رادیولوژی:

آقای محمد حسین زاده

مدرک تحصیلی:

کارشناس رادیولوژی

 

 

معرفی بخش رادیولوژی:

رادیولوژی مرکز آموزشی  درمانی آیت ا... طالقانی یکی از مراکز اصلی مراجعه بیماران اورژانسی در سطح شهر کرمانشاه و همچنین یکی از مراکز اصلی ارجاع بیماران از سایر نقاط استان و استان های همجوار می باشد. این بخش به عنوان مرکز اصلی پذیرش بیماران تروما و ارتوپد بوده که با دارا بودن یک بخش تخصصی با مجهزترین وکامل ترین تجهیزات تصویربرداری می باشد.

 تعداد 3 دستگاه رادیولوژی در این بخش فعال می باشد .

یک دستگاه در فضای اصلی رادیولوژی جهت انجام کلیه رادیوگرافی های ساده و رادیوگرافی های رنگی (با ماده حاجب ) از قبیل small bowel IVP مورد استفاده قرار می گیرد .

یک دستگاه با کوتاه ترین مسیر دسترسی در جنب فضای اورژانس قراردارد و کلیه رادیوگرافی های ساده از بیماران اورژانس با این دستگاه انجام می شود.

 

 

 منشی رادیولوژی