سو نوگرافی

 

مسئول فنی تصویر برداری:

دکتر جواد عرفی

مدرک تحصیلی:

متخصص رادیولوژی

 

 

مسئول واحد رادیولوژی:

آقای محمد حسین زاده

مدرک تحصیلی:

کارشناس رادیولوژی

 

 

معرفی بخش سونوگرافی:

در این بخش انواع سونوگرافی های ساده و همچنین نمونه برداری (بیوپسی) انجام می گیرد . بخش سونوگرافی در طول شبانه روزجهت خدمت رسانی به بیماران بستری و اورژانس آماده می باشد.