جمعه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۳, ۱۲:۲۳
جستجو
 
Email

 e-mail

ابزار
تغییر اندازه فونت:

 

اسامی پزشکان متخصص داخلی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

1

دکتر مظفر ازنب

فوق تخصص داخلی

و آنکولوژی

2

دکتر مهرداد پاینده

فوق تخصص داخلی

و آنکولوژی

دکتر بابک شازاد   فوق تخصص داخلی

و آنکولوژی

4

دکتر سید رامین طواف زاده

فوق تخصص گوارش

5

دکترمحمد رضا متولی باشی نائینی

متخصص داخلی

6

دکتر فرهاد ارفع

متخصص داخلی

دکتر سعیده بخشی

  متخصص داخلی
8 دکتر نازیلا غلامرضایی    متخصص داخلی
9  دکترالهام نیرومند   متخصص داخلی