پنج شنبه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳, ۲۰:۳۷
جستجو
 
Email

 e-mail

ابزار
تغییر اندازه فونت:

اسامی پزشکان متخصص رادیولوژی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

1

دکتر بهزاد تن قطاری

متخصص رادیولوژی

2

دکتر ماندانا موتمنی

متخصص رادیولوژی

3

دکتر نازنین فرشچیان

متخصص رادیولوژی

4

دکتر ابوالقاسم نظری

متخصص رادیولوژی

5

دکتر فرهاد نعلینی

متخصص رادیولوژی