ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

مرتبه علمی

CV

1

دکتر مرتضی صائب

ارتوپدی

هیئت علمی-استادیار

2

دکتر حمیدرضا سعیدی بروجنی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

هیئت علمی- دانشیار

3

دکتر محمد باقر حیدری

فوق تخصص جراحی پلاستیک

هیئت علمی-استادیار

4

دکتر ارسلان نادری پور

پرستاری-مدیریت آموزشی

هیئت علمی- مربی

5

دکتر علی غلامی

متخصص بیهوشی

هیئت علمی- استادیار

6

دکتر آرش کوهی

متخصص جراحی عمومی

هیئت علمی- استادیار

7

دکتر صالح صالحی ذهابی

فیزیک پزشکی

هیئت علمی- استادیار

8

دکتر جواد عظیمی وقار

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

هیئت علمی- استادیار

9

دکتر علی موسی پور

ارتوپدی

هیئت علمی- استادیار

10

دکتر عبدالحمید ذکایی

فلوشیب بیهوشی جراحی قلب

هیئت علمی- استادیار

11

دکتر احسان علیمحمدی

متخصص جراحی مغزواعصاب

هیئت علمی- استادیار

12

دکتر نفیسه منتظری

متخصص قلب و عروق

هیئت علمی- استادیار

13

دکتر رضا حیدری مقدم

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

هیئت علمی- استادیار

14

دکتر محمد روزبهانی

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

هیئت علمی- استادیار

15

دکتر هومن رفیعی

متخصص طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

16

دکتر شهروز تبریزی

متخصص طب اورژانس

هیئت علمی-استادیار

17

رضا پورمیرزا کلهری

کارشناسی ارشد پرستاری

هیئت علمی- مربی

18

افشین گودرزی

کارشناسی ارشد پرستاری

هیئت علمی- مربی

19

فاطمه دهقان

دانشجوی دکتری روانشناسی

20

مریم رحمتی نژاد

متخصص بیهوشی

هیئت علمی