تعداد بازدیدکنندگان

۲۳ نفر
۸۴,۷۰۴ نفر
۲۸۱ نفر
۳,۸۷۳ نفر
۲۴ شهریور ۱۳۹۷
۳,۶۲۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۳۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۲۹ ۸   کاربر ۳۳   صفحه
۰۶/۲۸ ۹   کاربر ۲۸   صفحه
۰۶/۲۷ ۲۰   کاربر ۴۵   صفحه
۰۶/۲۶ ۱۴   کاربر ۷۸   صفحه
۰۶/۲۵ ۲۱   کاربر ۸۷   صفحه
۰۶/۲۴ ۱۸   کاربر ۳۷   صفحه
۰۶/۲۳ ۱۴   کاربر ۲۲   صفحه
۰۶/۲۲ ۱۶   کاربر ۲۷   صفحه
۰۶/۲۱ ۱۸   کاربر ۵۳   صفحه
۰۶/۲۰ ۱۵   کاربر ۵۲   صفحه
۰۶/۱۹ ۱۴   کاربر ۹۶   صفحه
۰۶/۱۸ ۲۲   کاربر ۷۱   صفحه
۰۶/۱۷ ۱۶   کاربر ۲۷   صفحه
۰۶/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۰ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۴۹ ۷ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۰ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۴ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۲ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۴ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۲ ۰ %

ساعت ۷ تا ۸
۲ ۰ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۳ ۲ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۹ ۳ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۷۲ ۱۱ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۳۸ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۴۲ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۴ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۳ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۷ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۴ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۱ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۹ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۳ ۷ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۵۲ ۸ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۹ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۵ ۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۶۲ ۹ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲۷,۴۳۹ ۳۳ %
USA
USA
۱۶,۳۳۸ ۲۰ %
ZZZ
ZZZ
۱۴,۰۵۵ ۱۷ %
DEU
DEU
۷,۷۸۸ ۹ %
ROM
ROM
۳,۶۶۵ ۴ %
RUS
RUS
۲,۱۰۹ ۳ %
FRA
FRA
۲,۰۵۹ ۲ %
CHN
CHN
۱,۷۷۶ ۲ %
GBR
GBR
۱,۶۶۷ ۲ %
JPN
JPN
۱,۲۶۲ ۲ %
CAN
CAN
۱,۰۶۶ ۱ %
HKG
HKG
۸۲۸ ۱ %
DNK
DNK
۷۹۴ ۱ %
UKR
UKR
۴۹۱ ۱ %
NLD
NLD
۴۰۲ ۰ %
KOR
KOR
۳۳۰ ۰ %
ITA
ITA
۲۷۳ ۰ %
TUR
TUR
۲۰۷ ۰ %
AUS
AUS
۲۰۷ ۰ %
EU
EU
۱۶۸ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۳۹ ۷۰ %
Firefox
Firefox
۲۶ ۱۳ %
Safari
Safari
۱۲ ۶ %
Mozilla
Mozilla
۱۱ ۶ %
IE 11.0
IE 11.0
۴ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۲ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۲ ۱ %
Other
Other
۲ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۰ ۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۰ ۰ %
Opera
Opera
۰ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱۱۰ ۵۶ %
Windows 7 ۴۳ ۲۲ %
iOS ۱۱ ۶ %
Windows 10 ۱۱ ۶ %
XP ۷ ۴ %
Android ۶ ۳ %
Other ۶ ۳ %
Windows 8 ۲ ۱ %
Vista ۱ ۱ %
Windows 2003 ۰ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
دکتر مهرداد سیفی ۳
اسامی پرستاران بیمارستان طالقانی کرمانشاه ۳
روز جهانی ۳
سایت بیمارستان طالقانی کرمانشاه ۳
پدافند غیرعامل ۲
کد پستی ۱
دکتر مظفر ازنب کرمانشاه ۱
محرم ۱
روز جهانی فوریت های پزشکی ۱