بهداشت حرفه ای

                                                سس
 

عصمت امانی چناره متولد 1358 

کارشناس بهداشت حرفه ای دانشگاه جندی شاپور اهواز سال 1384

سوابق اجرایی و کاری 

مسئول HSE شرکت داروسازی ارسطو شهرستان ساوه از سال 1386 تا 1390

کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان ساوه از سال 1390 تا 1394 

کارشناس خبره دادگستری شهرستان کرمانشاه در امور حوادث ناشی از کار از سال 1386 تا کنون 

کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1394 تا کنون 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱:۰۸