لیست پزشکان شاغل در مرکز

نام و نام خانوادگی

تخصص

 1

        دکتر مهرداد پاینده    فوق تخصص آنکولوژی

2

  دکتر علی موسی پور            

فلوشیپ زانو  

 3

       دکتر وحید فیض الهی                   ارتوپدی 

4

       دکتر علیرضا پولا               ارتوپدی 

5

       دکتر مازیار ملک زاده                  ارتوپدی

6

     دکتر محمد رضا پور بی آزار  

ارتوپدی 

7

دکتر کیخسرو مردان پور

ارتوپدی 

8

دکتررسول قرخان ملکی

ارتوپدی 

9

       دکتر خسرو فرهادی            متخصص بیهوشی

10

      دکتر عقیق حیدری            متخصص بیهوشی

11 

      دکتر علی دارابی         متخصص بیهوشی

12

      دکتر محمدجواد نادرسپاهی            متخصص  بیهوشی

13

      دکتر بهزاد همت پور            متخصص بیهوشی

14 

    دکتر علی غلامی          متخصص بیهوشی

15

    دکتر مریم رحمتی نژاد        متخصص بیهوشی

16

دکتر منصور خزاعی                    

پاتولوژی

17 

دکتر غلامرضا امیریان                 

جراحی پلاستیک

18 

        

19  

دکتر هوشیار عباسی                    

جراح فک و صورت

   20
  دکتر مهرداد سیفی فوق تخصص جراحی پلاستیک
   21
  دکتر علی مظفری         فوق تخصص جراحی پلاستیک

22     

  دکتر محمد باقر حیدری    فوق تخصص جراحی پلاستیک

23      

   دکتر علی ویسی            جراحی عمومی  

24      

دکتر بهنام  دارابی                        

         جراحی عمومی  

25      

دکتر کیوان حسینی                     

         جراحی عمومی
   26   دکتر محد مهدی شاکری           جراحی عمومی

27      

دکتر سید رضا باقری                     

جراح مغزواعصاب

28      

دکتر پرندوش سپهری                    

جراح مغرواعصاب

29      

دکترایران چنیده                           

جراح مغزواعصاب

30      

 دکتر حمید رضا سعیدی                  

 جراح مغزواعصاب

31      

دکتر رضا فتاحیان                        

جراح مغزواعصاب

   32       دکتر علی محمدی           جراح مغز و اعصاب

33      

دکترمحمدرضا اکرمی          جراح مغز و اعصاب    
   34 دکتر  سعید قارویی                            جراح مغزواعصاب
  35  دکتر سعیده بخشی              متخصص داخلی
  36  دکتر نازیلا  غلامرضایی             متخصص داخلی
  37  دکتر غلامرضا متولی             متخصص داخلی
  38
دکتر الهام نیرومند            متخصص داخلی

39  

دکترسارا پرمهر                                

متخصص رادیولوژی

  40 دکتر محمدرضا فرنیا                         طب اورژانس

41  

دکتر  هومن رفیعی                           

طب اورژانس

42 

دکتر بهاره باغچی       

طب اورژانس

43 

دکتر نغمه حیدریان                          

طب اورژانس

44  

دکتر فرشید فرهادی                         

طب اورژانس

45  

دکتر محمد رضا رضایی                

طب اورژانس             طب اورژانس

47

دکترشهروز تبریزی

طب اورژانس

48

دکتر امیر حسین میثمی

طب اورژانس

 49  دکترعبدالرحمان پرنا                         طب اورژانس
 50 دکترمحمدرضا فرهمندراد          طب اورژانس

51

دکتر مهر علی رحیمی

فوق تخصص غدد

 52

دکتر رزیتا ناصری

فوق تخصص غدد

53

دکتر نازیلا غلامرضایی فوق تخصص داخلی

54

دکتر سارا قدیمی  متخصص داخلی

55

دکتر مریم بهرامی  متخصص قلب

56

دکترمرضیه شریفیان

داروساز