بخش اورژانس

اورژانس

مسئول فنی اورژانس:

دکتر هومن رفیعی

مدرک تحصیلی:

متخصص طب اورژانس

 

سرپرستار بخش اورژانس:

مجید موسیوند 

 مدرک تحصیلی:

کارشناس پرستاری

معرفی بخش اورژانس:

اورژانس مرکز آموزشی  درمانی آیت ا... طالقانی یکی از مراکز اصلی مراجعه بیماران اورژانسی در سطح شهر کرمانشاه و همچنین یکی از مراکز اصلی ارجاع بیماران از سایر نقاط استان و استان های همجوار می باشد. این بخش به عنوان مرکز اصلی پذیرش بیماران تروما و ارتوپد بوده که با دارا بودن واحد های تخصصی مانند واحد تریاژ با پرسنل آموزش دیده در این زمینه و همچنین اتاق عمل مجهز با فضایی مناسب انجام عمل های جراحی اورژانس را بر عهده دارد. این بخش مجهز به دو اتاق CPR با کلیه امکانات مورد نیاز جهت ارائه خدمت به بیماران نیازمند احیای قلبی- ریوی است.

ارائه خدمات پاراکلینیکی در این بخش به گونه ای فراهم گردیده که کمترین زمان به پروسه درخواست و انجام خدمات پاراکلینیکی اختصاص یابد.از جمله مستقر بودن بخش رادیولوژی دیجیتال، سونوگرافی ، CT اسکن اورژانس مجاور بخش و ارائه خدمات به صورت 24 ساعته طراحی فرایند درخواست و پاسخ به آزمایشات اورژانسی و اختصاص خط تماس ویژه به این امر و... .

این بخش با حضور پزشکان متخصص طب اورژانس، پزشکان مقیم و آنکال رشته های تخصصی مورد نیاز بیماران، پزشکان اسکرین، پرستاران مجرب و کادر غیر درمانی(خدمات پشتیبانی ) دلسوز در در جهت افزایش رضایتمندی و رسیدگی کامل به بیماران اهتمام و تلاش خود را به کار گرفته است. 

فعالیت های بخش اورژانس:

1- ترسیم و تبیین دقیق اهداف و رسالت اورژانس و ارایه راهکاری مناسب

2- تلاش به منظور بهبود اهداف کیفی در اورژانس

3- برنامه ریزی دقیق به منظور آموزش صحیح در راستای تربیت نیروی انسانی

4- بررسی تجهیزات ، ملزومات و برنامه ر یزی جهت تأمین آنها

5-ایجاد تسهیلات لازم جهت افزایش عملکرد و ارائه خدمات و رضایت مندی بیماران و کادر درمانی

6- توجه به ساختار موجود در بخش و ارائه راهکارهای عملی به منظور اصلاح و تامین فضای مفید

7- ارتقا مستمر در آموزش کادر درمانی اورژانس

8- تداوم پژوهش در اورژانس

9- برنامه ریزی جهت ارتقا مدارک پزشکی در اورژانس (پرونده پزشکی گزارش نویسی)

10- برقراری سیستم تشویق و جذب نیروهای کارآمد

11- تاکید بر توانایی های تکنولوژیک کلیه نیروهای شاغل

12- ایجاد ارتباط منطقی بین واحدهای حمایتی از جمله آزمایشگاه ، رادیولوژی ، بخش های , ICU اتاق های عمل ، داروخانه خدمات ، نگهبانی و نیروی انتظامی و...

13- تسهیل در روند اطلاع رسانی در ابعاد مختلف جهت پرسنل و بیماران

14- ارتقا شاخص های ارائه خدمات

15- برقراری دوره های بازآموزی مداوم جهت کلیه نیروهای شاغل

پذیرش بیماران در اورژانس:

بیمار در بدو ورود به اورژانس توسط پرستار تریاژ شناسایی و برای ویزیت توسط پزشک اسکرین راهنمایی می شود، پس از ویزیت توسط پزشک اسکرین یا به طور سرپایی تحت درمان قرار می گیرد یا جهت دریافت خدمات تخصصی تر به متخصص طب اورژانس ارجاع می گردد و یا به سرویس تخصصی مورد نیاز وی ارجاع می شود و سرویس مربوطه نیز در صورت نیاز به بستری بیمار را پذیرش داده و یا ترخیص و یا به سرویس دیگری ارجاع می دهد.

بیمارانیکه نیاز به تخصصی داشته باشند که در این بیمارستان موجود نباشد بعد از انجام اقدامات اولیه و هماهنگی با ستاد هدایت توسط آمبولانس به مرکز تخصصی مربوطه اعزام می گردند .