تشویق اساتید

تقدیر از اساتید برتر گروههای آموزشی با توجه به ارزشیابی صورت گرفته

 

تقدیر5

تقدیر4
تقدیر 3
تقدیر 2
تقدری1

 

 

جراحی موفقیت آمیز

جراحی موفقیت آمیز پیوند قطع پای راست در بیمارستان آیت ا... طالقانی کرمانشاه

  • دکتر کیوان حسینی متخصص جراحی و سرپرست این تیم جراحی:
  • -پسر 20 ساله ای که حین کار با ادوات کشاورزی دچار قطع پای راست از ناحیه مچ پا شده بود به بیمارستان آیت ا... طالقانی کرمانشاه انتقال داده شد.
  • پای مصدوم فقط توسط اتصال کوچک پوستی در ناحیه قدام مچ پا , کاملا سرد و تمام عناصر مچ پا دچار کات کامل شده بود .
  • پس از بررسی های انجام شده این جوان جهت حفظ این اندام , بلافاصله بیمار به اتاق عمل منتقل شد .
  • باتلاش تیم جراحی این بیمارستان برای نجات این عضو , جراحی با موفقیت انجام شد و شریان پوستریور تیبیالیس و ورید با گرافت از پای مقابل آناستوموز گردید .
  • این جراحی 3 ساعت طول کشید و علیرغم شدت و نوع تروما خوشبختانه موفقیت آمیز بود ومنجر به حفظ این اندام برای مصدوم گردید .

برگزاری آزمون کتبی و OSCE دستیاران ارتوپدی

 

برگزاری آزمون کتبی و OSCE دستیاران ارتوپدی در مورخه99/4/19  با رعایت پروتکل های بهداشتی

آزمون
آزمون

آماده سازی پگ ها ی محافظتی

آماده سازی پگ ها

برگزاری آزمون کتبی دستیاران ارتوپدی 99/11/19

برگزاری گراند راند گروه جراحی مغزواعصاب در مورخه 99/12/14