دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معرفی بیمارستان / معاونت آموزشی / ارتباط بی واسطه با معاونت آموزشی

ارتباط با معاونت آموزشی مرکز

قابل توجه اعضاءهیئت علمی و فراگیران محترم رشته های آموزشی

جهت ارتباط بی واسطه با معاونت آموزشی می توانید از طریق ذیل اقدام نمائید :

  • مراجعه به واحد معاونت آموزشی واقع در درمانگاه مرکز در روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت 9لغایت 13
  • برقراری تماس تلفنی با شماره :08338369815
  • ایمیل:drkarimibehnaz@gmail.com