دستیاران گروه

      نام و نام خانوادگی     

سال دستیاری

دکتر شهرام طاهری

پنجم

دکتر معراج فروغی اصل

پنجم

دکتر آکام شبرندی

پنجم

دکتر علی شوقی

سوم

دکترمهران بهرامی بوکانی

سوم

دکتر محمد امین تحویلیان

دوم

دکترمحمد حسن پور

دوم

دکتر فرید مرادی

دوم

دکتر ساسان علاقه مند

اول

دکتر میلاد بابائی گیلان

اول