گروه ترمیمی

ردیف

نام ونام خانوادگی

تخصص

 

مرتبه علمی

1

دکتر محمد باقر حیدری

فوق تخصص جراحی پلاستیک ,ترمیمی و سوختگی

هیئت علمی

استادیار

2

دکترغلامرضا امیریان

فوق تخصص جراحی پلاستیک ,ترمیمی و سوختگی

هیئت علمی

استادیار

3

دکتر علی مظفری

فوق تخصص جراحی پلاستیک ,ترمیمی و سوختگی

هیئت علمی

استادیار