مسئول واحد لندری:

آقای  مجتبی خسروی( شرکتی حجمی)

فعالیت های واحد لندری: 

l  ملحفه ها و لباسهای کثیف در صبح ، عصر و شب تحویل گرفته می شود و البسه تمیز تحویل بخشها می گردد.

l  وسایل عفونی در نایلون زرد رنگ و در بین کثیف قرار می گیرد ودر دستگاه لباسشویی عفونی با ضدعفونی کننده شستشو می شود .

l  جهت البسه تمیز از بین جداگانه تمیز استفاده می شود.

l  در حین ریختن ملحفه ها و لباسها در داخل دستگاه، بازدید کامل از البسه صورت می گیرد .

l  مراحل شستشو در دستگاه تمام اتوماتیک :

مرحله اول : شستشوی البسه با آب سرد
مرحلة دوم: شستشو با پودر لباسشویی و آبگیری مجدد
مرحلة سوم: شستشو با وایتکس یا ضدعفونی کننده و آبگیری مجدد
مرحلة چهارم: شستشو با پودر و یا نرم کننده
مرحلة پنجم : آبکشی و آبگیری مجدد که در این مرحله 70% لباسها در داخل لباسشویی خشک می شود.

l    البسه پس از شستشو ابتدا باید آبگیری شده و سپس درون دستگاه خشک کن، خشک شود.

l     لباسها در داخل خشک کن ریخته می شود و 20 تا 30دقیقه خشک میشود.

l  درپایان لباسها اتو کشی می شوند.

-        اتوهای غلطکی : ملحفه ها در اتو غلطکی بصورت نیم خیس اتو می شوند .

-        اتوی پرس : اتوی پرس جداگانه برای اتوی بلوز و شلوار و پیراهن زنانه و مردانه بکار می رود .