مددکاری

 

مسئول واحد مددکاری:

خانم مریم السادات سپیده دم

مدرک تحصیلی:

کارشناس مددکاری اجتماعی-کارشناس ارشد مشاوره 

کارکنان واحد مددکاری:   

آفای تیمور خاموشی 

آقای هدایت کوشکی  

فعالیت های واحد مددکاری:

l    پی گیری مراجعات در موارد بستری و ارائه گزارش از وضعیت اجتماعی اقتصادی بیمار

l    اقدام و پیگیری مراجعات در بخش سرپایی از طریق تخفیف یا ارجاع به بیمه مکمل و یا سایر مراکز درمانی

l    فراهم نمودن تسهیلات جهت تهیه لوازم کمکی – ( پروتزهای پزشکی )

l    ارائه خدمات به بیماران صعب العلاج دیابت

l    ارائه خدمات به بیماران صعب العلاج سرطان و ICU در غالب بند ب تبصره 15

l    پی گیری مراجعات بیماران با شرایط خاص سالمندی – روانی – بی سرپرستی – مهاجرت و انجام مکاتبه و هماهنگی های قضایی و اداری با نهادهای ذیربط بیمه ای و حمایتی کمیته امداد – بهزیستی – هلال احمر دفتر امور اتباع – دادگستری - مراجع انتظامی – اوقاف و امور خیریه – مراکز خیریه غیر دولتی و مردمی

l    موضع گیری کارشناسی نسبت به دستور العمل های اداری و مکاتبات ستادی در موارد ذیربط

l    موضع گیری و کارشناسی نسبت به شکایات مردمی و اداری و در روند درمان در موارد ذیربط

l    بر اورد و ارزیابی مسائل و مشکلات اجرایی مرکز در روند ارائه خدمات درمانی در واحدهای مختلف بیمارستان و همکاری با تیم درمان از طریق تشکیل جلسات داخلی و شرکت در کار گروه کمیته های اجرایی بیمارستان