تجهیزات پزشکی

 

مسئول واحد تجهیزات پزشکی:

خانم بیتا خاص پور

پرسنل واحد

خانم محدثه السادات رحمتی(شرکتی حجمی)

مدرک تحصیلی:

کارشناس  تجهیزات پزشکی

 فعالیت های واحد تجهیزات پزشکی:

l      برنامه ریزی جهت بازدید دوره ای از کلیه بخشهای بیمارستان.

l      جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به شناسنامه تجهیزات پزشکی

l      پیگیری وانجام امور مربوط به واحد مهندسی پزشکی در زمینه حاکمیت بالینی

l       مستند سازی و تجزیه وتحلیل تعمیرات پزشکی و تنظیم گزارشات مربوطه

l      نیاز سنجی آموزش در زمینه نگهداشت تجهیزات پزشکی

l      تهیه دستور العمل های نگهداری اثر بخش و بهینه تجهیزات پزشکی

l      تهیه دستور العمل ها ی نگهداری پیشگیرانه ونظارت بر آنها

l      ارزیابی و نظارت بر خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی

l      نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی

l      تعیین روند تایید فاکتورهای خدمات پس از فروش و نظارت بر ان

l      نظارت برقراردادهای خدمات پس از فروش

l      نظارت برنقل و انتقال تجهیزات پزشکی

l      نظارت بر ارتقاء و به روز رسانی تجهیزات پزشکی

l      پیشنهاد بودجه نگهداشت تجهیزات پزشکی مرکز

l      کنترل و نظارت بر ورود و خروج تجهیزات پزشکی مرکز

l      نظارت و تایید کلیه فاکتورهای تجهزات پزشکی سرمایه ای(اعم از خرید،نگهداری،کالیبراسیون وتعمیر)

l      عضویت و حضور فعال در کمیته تجهیزات پزشکی بیمارستان.

l      جمع بندی و اولویت بندی نیازهای تجهیزات پزشکی بیمارستان براساس سطح بندی و رسالت تعریف شده بیمارستان از طرف دانشگاه و انعکاس به اداره تجهیزات پزشکی در ابتدای هر سال و یا حسب مورد.

l      ارتباط مستمر با اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه به صورت مستقیم و همچنین اخذ آخرین بخش نامه ،ابلاغیه ها و اخبار حوزه تجهیزات پزشکی از سایت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع (WWW.IMED.IR)و اجرای آنها.

l      تامین ابزار،تجهیزات و اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت امکان انجام بررسی ها،آزمایشها،تعمیرات واقدامات اولیه ای که احتمالا در شرایط خاص نیاز به انجام آنها ضرورت پیدا می کند و به سادگی قابل برطرف شدن هستند.

l      حفظ و تکمیل سوابق فنی دستگاههای در حال بهره برداری در مرکز

l      طراحی و تهیه فرمهای مورد نیاز.

l      برنامه ریزی برای مکانیزه کردن سیستم مدیریت جامع تجهیزات پزشکی و ایجاد شناسنامه الکترونیک

l      برنامه ریزی برای انجام فرایند های PM،کنترل کیفی ،کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و نظارت بر چگونگی اجرای انها.

l      برنامه ریزی آموزشی کاربری تجهیزات پزشکی در مرکز و تهیه دستور العملهای کاربردی حسب نیاز

l      ایجاد و به روز رسانی کتابخانه تخصصی تجهیزات پزشکی اعم از کاتولوگ،کتب،مجلات و اسناد فنی

l      خرید کلیه مواد و تجهیزات پزشکی موردنیاز اعم از سرمایه ای، اقلام کاشتنی ، ست های جراحی و ... جهت کلیه بخش های درمانی

l      حضور در نمایشگاه های تخصصی وسمینار های علمی مرتبط.

l      پیگیری وانجام و نظارت بر کنترل کیفیت ، نگهداری پیشگیرانه و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی ونظارت بر عملکرد شرکتهایی که دارای قراردادهای سرویس و نگهداری دوره ای هستند .

l      تهیه دستور العمل ها و نظارت بر ایمنی تجهیزات پزشکی

l      نظارت بر تامین شرایط لازم جهت نصب و راه اندازی و بکار گیری و بهره برداری مناسب از تجهیزات پزشکی و نظارت بر تنظیف سطوح خارجی آنها.

l      نظارت بر فرایند امحاء و اسقاط تجهیزات پزشکی

l      بررسی و کارشناسی اقلام کاشتنی جهت استفاده در جراحی های ارتوپدی، مفز و اعصاب، فک و صورت و ...

l      تعیین شرکت های تولید کننده داخلی و یا نمایندگی های وارد کننده اقلام کاشتنی جهت خرید اقلام با اولویت دهی به محصولات تولید داخل

l      تامین اقلام کاشتنی در اسرع وقت با نیاز سنجی مناسب و به موقع جهت پشتیبانی انبار اقلام کاشتنی اتاق عمل مرکز

l      بررسی پرونده بیمارانی که نیازمند جراحی با اقلام کاشتنی می باشند جهت تهیه اقلام مورد نیاز آن ها بر اساس استانداردهای تجهیزات پزشکی با اولویت دهی به محصولات تولید داخل

l      پیگیری درخواست های خرید ارسالی اقلام کاشتنی از انبار اتاق عمل و تهیه و تنظیم اسناد مربوطه

l      مشاوره و راهنمایی بیمار و همراهان بیمار جهت استفاده از اقلام کاشتنی مناسب و استاندارد