آزمایشگاه

 

مسئول فنی آزمایشگاه:

دکتر سید علی موسوی یکتا _متخصص پاتولوژی

دکتر پرویز مهاجری _فلوشیپ علوم آزمایشگاهی

 مسئول واحدآزمایشگاه:

آقای محمد کریمی _کارشناس علوم آزمایشگاهی

 

                                                                 شرح وظایف آزمایشگاه

 

آزمایشاتی که در شهرستانهای استان و یا در آزمایشگاه های سطح شهر و سایر بیمارستان ها در شیفت های عصرو شب انجام نمی شود در قالب قرارداد  به این آزمایشگاه ارجاع می گردد.

خدمات این بخش شامل سرویس دهی به بیماران بستری در بخش های مختلف به خصوص بیماران آنکولوژی بوده و در این مرکز روزانه به 100 بیمار سرپایی با تعرفه دولتی نیز خدمات ارائه می گردد که با توجه به درآمد کم اقشار ضعیف کمک شایانی می باشد.

خدمات ارائه شده در آزمایشگاه:

 

هماتولوژی

هورمون شناسی

بیوشیمی خون

بیوشیمی ادرار

میکروب شناسی

سرولوژی

تجزیه گاز های خونی

انگل شناسی

ایمونولوژی

سیتولوژی

دستگاه های شاخص در آزمایشگاه : 

آزمایشگاه این مرکز یکی از مجهزترین وپیشرفته ترین آزمایشگاه های استان می باشد و مجهز به دستگاههای زیر است:

اتوآنالیز بیوشیمی(R/000-ERBA)

سیستم های هورمونی (الایزا- ویراس)

سل کانتر (ADVI- H1- MINDRAY- SYWMEX)

سیستم آنالیز گازهای خونی

آنتی بیوگراف

الکترولیت آنالایزرهای پیشرفته

(PHOX) ABG

I-CHROMA