تصویر برداری

 

مسئول فنی تصویر برداری:

دکترسارا  پر مهر

مدرک تحصیلی:

متخصص رادیولوژی 

 

مسئول واحد رادیولوژی:

 فرزاد حبیبی

مدرک تحصیلی:

کارشناس رادیولوژی

معرفی بخش رادیولوژی:

این بخش به عنوان مرکز اصلی پذیرش بیماران تروما و ارتوپد بوده که با دارا بودن یک بخش تخصصی با مجهزترین وکامل ترین تجهیزات تصویربرداری می باشد.

 تعداد 3 دستگاه رادیولوژی در این بخش فعال می باشد .

یک دستگاه در فضای اصلی رادیولوژی جهت انجام کلیه رادیوگرافی های ساده و رادیوگرافی های رنگی (با ماده حاجب ) از قبیل small bowel IVP مورد استفاده قرار می گیرد .

یک دستگاه با کوتاه ترین مسیر دسترسی در جنب فضای اورژانس قراردارد و کلیه رادیوگرافی های ساده از بیماران اورژانس با این دستگاه انجام می شود.