سو نوگرافی

مسئول فنی تصویر برداری:

دکترسارا پرمهر

مدرک تحصیلی:

متخصص رادیولوژی

مسئول واحد رادیولوژی:

آقای فرزاد حبیبی

مدرک تحصیلی:

کارشناس رادیولوژی

معرفی بخش سونوگرافی:

در این بخش انواع سونوگرافی های ساده و همچنین نمونه برداری (بیوپسی) انجام می گیرد . بخش سونوگرافی در طول شبانه روزجهت خدمت رسانی به بیماران بستری و اورژانس آماده می باشد.