روابط عمومی

 آقای رضا حقگویان 

سمتمسئول روابط عمومی

سوابق تحصیلی:

کارشناس بیهوشی

شرح وظایف:

-ایفای نقش سخنگویی بیمارستان به منظور برقراری ارتباط با رسانه های ارتباط جمعی جهت اطلاع رسانی به مردم. ایجاد و ارتقاء ارتباطات بیمارستان با سازمانها ونهاد های مختلف در محدوده وظایف محوله و نظارت بر اجرای طرح نظام پیشنهادات مردم ، کارکنان ومراجعین  به منظور ترغیب آنان به مشارکت هر چه موثرتر در بهبود جریان امور       

-تهیه نشریات تبلبغاتی وبولتن های داخلی برنامه ریزی،هدایت واجرای ملاقاتهای عمومی،کارکنان ومراجعین بیمارستان  با مسئولین دریافت عرایض و شکایات وارجاع آن به واحد های مربوطه 

-تهیه و تدوین برنامه عمل سالانه روابط عمومی با تعیین اولویتها و رئوس برنامه و اقدامات . 

-ارایه نظرات مشورتی به ریاست بیمارستان در زمینه چگونگی انعکاس اقدامات و فعالیت های بیمارستان  به رسانه ها و مردم

- مدیریت و برنامه ریزی سمینارها، همایش ها ومراسم گرامیداشت ایام مختلف و مناسبتهای ویژه .               

- ارایه گزارش عملکرد از فعالیت های روابط عمومی بیمارستان  به مقام ما فوق .                                                 

- انجام سایر امور محوله از سوی ریاست محترم بیمارستان .                                                                           

- ارتباطات رسانه ای

- تهیه و تدوین اخبار ، صدور بیانیه ها ، اطلاعیه ها ، آگهی ها و تهیه پاسخ لازم در موارد ضروری جهت انعکاس در رسانه های جمعی ومطبوعات .

- برنامه ریزی ، تدوین و هماهنگی برنامه های مصاحبه مسئولان بیمارستان با رسانه های گروهی متناسب با اولویتهای بیمارستان و نیاز افکار عمومی

- نظر سنجی از مخاطبان در خصوص اقدامات و فعالیت های بیمارستان

- هماهنگی و پیگیری جلسات و برنامه ها و فعالیت های مدیریت

- ایجاد هماهنگی با رسانه های جمعی بمنظور انجام مصاحبه و شرکت در میزگردها و کنفرانس های خبری مسئولین و مدیران بیمارستان 

- اقدام در راستای تنویر افکار عمومی از طریق اطلاع رسانی ، ارسال جوابیه ، اصلاحیه و تکذیبیه به مطالب مطروحه در رسانه های جمعی .