دکتر مهرداد سیفی                  

 
                         
دکتر سیفی
 سوابق تحصیلی:

فوق تخصص جراحی پلاستیک،ترمیمی و سوختگی

 تاریخچه ای از سوابق تحصیلی و مدیریتی :

عضو هیات علمی گروه جراحی