لیست پزشکان شاغل در مرکز

نام و نام خانوادگی

تخصص

1

دکتر مظفر ازنب

فوق تخصص انکولوژی

2

دکتر مهرداد پاینده

فوق تخصص آنکولوژی

 3

          دکتر سید سعید خبیری        ارتوپدی 

4

             دکتر علی ماوائیان ارتوپدی

5

          دکتر مازیار ملک زاده ارتوپدی

6

 دکتر محمد رضا پور بی آزار    

ارتوپدی 

7

دکتر کیخسرو مردان پور

ارتوپدی

8

دکتر علی موسی پور

ارتوپدی

9

            دکتر آرش سخایی      ارتوپدی 

10

دکتر خسرو فرهادی  

             بیهوشی

11 

           دکتر علی دارابی بیهوشی

12

              دکتر محمد جواد نادرسپاهی              بیهوشی

13

             دکتر بهزاد همت پور              بیهوشی

14

            دکتر علی غلامی            بیهوشی

15

             دکتر بهناز کریمی         بیهوشی

16

دکتر منصور خزاعی

پاتولوژی

17

دکتر غلامرضا امیریان

جراحی پلاستیک

18

دکتر فرزاد            رضایی

جراح فک و صورت

19

دکتر هوشیار عباسی

جراح فک و صورت

 20            دکتر حامد نظری            جراح فک و صورت
 21          دکتر علی مظفری  جراحی پلاستیک

22  

      دکتر محمد باقر حیدری جراحی پلاستیک

23

          دکتر علی قاسمی جراحی عمومی

24

دکتر بهنام  دارابی  

      جراحی عمومی

25

دکتر کیوان حسینی

     جراحی عمومی
 26                دکتر محد مهدی شاکری         جراحی عمومی

27

دکتر سید رضا باقری

جراح مغزواعصاب

28

دکتر پرندوش سپهری

جراح مغرواعصاب

29

دکترایران چنیده

جراح مغزواعصاب

30

دکتر حمید رضا سعیدی

جراح مغزواعصاب

31

دکتر رضا فتاحیان

جراح مغزواعصاب

 32  دکتر علی محمدی  جراح مغز و اعصاب

33

دکترمحمدرضا اکرمی        جراح مغز و اعصاب    
 34             دکتر  سعید قارویی                 جراح مغزواعصاب
35  دکتر سعیده بخشی   متخصص داخلی
 36  دکتر نازیلا  غلامرضایی  متخصص داخلی
37  دکتر غلامرضا متولی  متخصص داخلی
38
دکتر الهام نیرومند  متخصص داخلی

39

دکترسارا پرمهر

متخصص رادیولوژی

40             دکتر محمدرضا فرنیا                     طب اورژانس

41

دکتر  هومن رفیعی

طب اورژانس

42

          دکتر بهاره باغچی    

طب اورژانس

43

دکتر نغمه حیدریان

طب اورژانس

44

دکتر فرشید فرهادی

طب اورژانس

45

       دکتر محمد رضا رضایی             

طب اورژانس

 46                    دکتربرضا رضایی              طب اورژانس

47

دکترشهروز تبریزی

طب اورژانس

48

دکتر امیر حسین میثمی

طب اورژانس

 49             دکتر عبدالرحمان  پرنا              طب اورژانس
 50        دکتر محمد رضا فرهمندراد  طب اورژانس

51

دکتر مهر علی رحیمی

فوق تخصص غدد

 52

دکتر رزیتا ناصری

فوق تخصص غدد

53

دکتر نازیلا غلامرضایی فوق تخصص داخلی

54

دکتر سارا قدیمی  متخصص داخلی

55

دکتر مریم بهرامی  متخصص قلب

56

دکترمرضیه شریفیان

داروساز