لیست پزشکان شاغل در مرکز

نام و نام خانوادگی

تخصص

1

دکتر مظفر ازنب

فوق تخصص انکولوژی

2

دکتر مهرداد پاینده

فوق تخصص آنکولوژی

 3

          دکتر وحید فیض الهی      ارتوپدی 

4

             دکتر علی ماوائیان ارتوپدی

5

          دکتر مازیار ملک زاده ارتوپدی

6

 دکتر محمد رضا پور بی آزار    

ارتوپدی 

7

دکتر کیخسرو مردان پور

ارتوپدی

8

دکتررسول قرخان ملکی

ارتوپدی

9

            دکتر آرش سخایی      ارتوپدی 

10

دکتر خسرو فرهادی  

             بیهوشی

11 

           دکتر علی دارابی بیهوشی

12

              دکتر محمد جواد نادرسپاهی              بیهوشی

13

             دکتر بهزاد همت پور              بیهوشی

14

            دکتر علی غلامی            بیهوشی

15

             دکتر بهناز کریمی         بیهوشی

16

دکتر منصور خزاعی

پاتولوژی

17

دکتر غلامرضا امیریان

جراحی پلاستیک

18

دکتر فرزاد            رضایی

جراح فک و صورت

19

دکتر هوشیار عباسی

جراح فک و صورت

 20            دکتر حامد نظری            جراح فک و صورت
 21          دکتر علی مظفری  جراحی پلاستیک

22  

      دکتر محمد باقر حیدری جراحی پلاستیک

23

          دکتر علی قاسمی جراحی عمومی

24

دکتر بهنام  دارابی  

      جراحی عمومی

25

دکتر کیوان حسینی

     جراحی عمومی
 26                دکتر محد مهدی شاکری         جراحی عمومی

27

دکتر سید رضا باقری

جراح مغزواعصاب

28

دکتر پرندوش سپهری

جراح مغرواعصاب

29

دکترایران چنیده

جراح مغزواعصاب

30

دکتر حمید رضا سعیدی

جراح مغزواعصاب

31

دکتر رضا فتاحیان

جراح مغزواعصاب

 32  دکتر علی محمدی  جراح مغز و اعصاب

33

دکترمحمدرضا اکرمی        جراح مغز و اعصاب    
 34             دکتر  سعید قارویی                 جراح مغزواعصاب
35  دکتر سعیده بخشی   متخصص داخلی
 36  دکتر نازیلا  غلامرضایی  متخصص داخلی
37  دکتر غلامرضا متولی  متخصص داخلی
38
دکتر الهام نیرومند  متخصص داخلی

39

دکترسارا پرمهر

متخصص رادیولوژی

40             دکتر محمدرضا فرنیا                     طب اورژانس

41

دکتر  هومن رفیعی

طب اورژانس

42

          دکتر بهاره باغچی    

طب اورژانس

43

دکتر نغمه حیدریان

طب اورژانس

44

دکتر فرشید فرهادی

طب اورژانس

45

       دکتر محمد رضا رضایی             

طب اورژانس

 46دکتربرضا

 رضایی

             طب اورژانس

47

دکترشهروز تبریزی

طب اورژانس

48

دکتر امیر حسین میثمی

طب اورژانس

 49  دکترعبدالرحمان پرنا                         طب اورژانس
 50 دکترمحمدرضا فرهمندراد          طب اورژانس

51

دکتر مهر علی رحیمی

فوق تخصص غدد

 52

دکتر رزیتا ناصری

فوق تخصص غدد

53

دکتر نازیلا غلامرضایی فوق تخصص داخلی

54

دکتر سارا قدیمی  متخصص داخلی

55

دکتر مریم بهرامی  متخصص قلب

56

دکترمرضیه شریفیان

داروساز