مشاوره الکترونیکی

 

اساتید، دستیاران و دانشجویان گرامی می توانند جهت مشاوره الکترونیکی از طریق ارسال سوالات خود به E-Mail زیر اقدام نمایند:

                                                                    crdu.taleghani@gmail.com :E-Mail