تماس با ما

·        کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، بیمارستان آیت اله طالقانی، واحد توسعه تحقیقات بالینی مشترک بیمارستان آیت اله طالقانی و امام علی(ع)

§        تلفن: 08338367984-90

§        داخلی: 460

§        ایمیل: crdu.taleghani@gmail.com