معرفی واحد

تلاش جهت توسعه ی پژوهش های راهبردی و گسترش مرز های دانش موجب شکل گیری تفکر حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیت های بالقوه بیمارستان هاو اعضای هیئت علمی در بیمارستان های آموزشی درمانی از طرف معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد بر این اساس واحد های توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی بیمارستان ها با هدف ترغیب و توانمند سازی اعضای هیئت علمی و پژوهشیاران و فراهم نمودن تسهیلا جهت انجام پژوهش در بیمارستان های آموزشی تشکیل شدند. لذابرای تحقق این مهم، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های آیت اله طالقانی و امام علی (ع)با چشم‌ انداز توانمند‌سازی و فرهنگ‌ سازی پژوهشی در بخش‌های بالینی درسال 94 در بیمارستان امام علی(ع) راه اندازی و در بهمن ماه 1396 مکان واحد به بیمارستان آیت ا...طالقانی انتقال یافت.

نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی دانشگاه

دکتر فرید نجفی

شماره تلفن معاونت پژوهشی

08338384185

1-1-اطلاعات بیمارستان

نام و نام خانوادگی رئیس بیمارستان

1-دکتر مهرداد سیفی رئیس بیمارستان آیت ا...طالقانی

2-دکتر جواد عظیمی وقار رئیس بیمارستان امام علی(ع)

آخرین مدرک تحصیلی و درجه علمی رئیس بیمارستان

1-فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی عضو هیات علمی-دانشیار

2-دکتر جواد عظیمی وقار متخصص قلب- استادیار

عناوین رشته های تخصصی بیمارستان ( نام ببرید)

بیمارستان طالقانی:گروه اصلی ارتوپدی-جراحی مغز و اعصاب-طب اورژانس

بصورت روتیشن جراحی عمومی-داخلی-رادیولوژی-بیهوشی

امام علی(ع): قلب و عروق

عناوین رشته های فوق تخصصی بیمارستان( نام ببرید)

بیمارستان طالقانی:آنکولوژی-ترمیمی

بیمارستان امام علی(ع): جراحی قلب و عروق

عناوین رشته های دستیاری ( نام ببرید)

بیمارستان طالقانی:ارتوپدی-جراحی مغز و اعصاب-طب اورژانس

بیمارستان امام علی(ع): قلب و عروق

عناوین مراکز تحقیقاتی بیمارستان ( نام ببرید)

مرکز تحقیقات قلب بیمارستان امام علی(ع)

تعداد اعضا هیات علمی شاغل در بیمارستان

فوق تخصص/ فلوشیپ بالینی

بیمارستان طالقانی: 6 نفر

بیمارستان امام علی(ع): 12 نفر

تخصص بالینی

بیمارستان طالقانی:41 نفر

بیمارستان امام علی(ع): 4 نفر

PhD

بیمارستان طالقانی:1 نفر

سایر مقاطع

کارشناسی ارشد:1 نفر

1-2-اطلاعات واحد

نام و نام خانوادگی رئیس واحد

دکتر خسرو فرهادی

سال تصویب راه‌اندازی واحد از طرف معاونت تحقیقات  وفناوری وزارت بهداشت

1394

آخرین مدرک تحصیلی و درجه علمی رئیس واحد

تخصص بیهوشی-دانشیار

نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول واحد

فرخنده صالحی

شماره تلفن مستقیم  واحد

09187236206

آدرس پست الکترونیکی واحد یا رئیس واحد

Crdu.taleghani@gmail.com