عملکرد و گزارش فعالیت های واحد

واحد توسعه تحقیقات بالینی مشترک بیمارستان های آیت ا...طالقانی و امام علی(ع)  سال 94 با ریاست جناب آقای دکتر رحمانی در بیمارستان امام علی(ع) راه اندازی شد.

مکان واحد در بهمن ماه 96 به بیمارستان آیت ا...طالقانی منتقل گردید و ریاست این واحد به جناب آقای دکتر فرهادی سپرده شد.

پس از راه اندازی مجدد واحد در بهمن ماه،  شورای پژوهشی واحد با همکاری اعضاء هیئت علمی دو بیمارستان تشکیل شد و اولین جلسه شورای پژوهشی واحد در اسفندماه 96 تشکیل شد.

در حال حاضر تعداد اعضای شورای پژوهشی این واحد 25 نفر از اعضاء هیئت علمی می باشند که جلسات شورای پژوهشی واحد بطور منظم  بصورت ماهیانه برگزار می گردد.

جهت پیشبرد اهداف پژوهشی بیمارستان و نهادینه نمودن پژوهش های بالینی در بیمارستان، جناب آقای دکتر صالحی ذهابی به عنوان معاون پژوهشی مرکز منصوب شد.

به دنبال این انتصاب و مباحث مطرح شده در جلسات شورای پژوهشی، جلساتی با گروه های مختلف بیمارستان جهت آشنایی اعضاء هیئت علمی، دستیاران و دانشجویان  با فعالیت های واحد برگزار شد.

با توجه به نیازسنجی که در این جلسات انجام شد، کارگاه های آموزشی متعددی در زمینه ی فعالیت های پژوهشی در واحد با همکاری اعضاء هیئت علمی برگزار شد که  می توان به کارگاه ریجستری، پروپوزال نویسی، مقاله نویسی، جستجوی منابع و .... اشاره نمود.

از دیگر فعالیت های واحد نیز می توان به جذب مشاوران پژوهشی اشاره نمود که این واحد با حضور مشاوران متعدد مشاوره هایی را در زمینه های مختلف پژوهشی به پژوهشگران ارائه می دهد.

در حال حاضر در این واحد113 طرح مختلف در قالب طرح تحقیقاتی، پایان نامه و ریجستری مورد بررسی قرار گرفته و از این تعداد 33 مورد تایید نهایی شده و  سایر موار نیز در حال بررسی  توسط داوران و کارشناسان پژوهشی می باشد.