اهداف واحد

واحد توسعه تحقیقات بالینی در راستای توسعه کمی و کیفی پژوهشهای بالینی و با هدف ارتقا سطح توانمندی و همچنین سهولت انجام فعالیت های پژوهشی اعضاء هیئت علمی، دستیاران و دانشجویانو هدایت آنها به سوی اولویت های پژوهشی کشور و کاربردی نمودن آن ها به موجب آئین نامه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و تحت نظر معاونت تحقیقات و فناوری فعالیت می نماید. این واحد در نظر دارد با ارائه خدمات مشاوره ای در مراحل مختلف انجام پژوهش و برگزاری کارگاه های آموزشی با در نظر گرفتن نیاز اعضای محترم هیئت علمی، پژوهشگران و فراگیران محترم و همچنین برگزاری شورای پژوهشی منظم به صورت ماهانه جهت بررسی و تصویب پایان نامه ها، رجستری ها و طرح های تحقیقاتی بستر مناسبی جهت توانمند سازی اعضای محترم هیئت علمی بالینی و دانشجویان و پژوهشگران فراهم نماید.

  ازجمله اهداف اختصاصی این واحد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

ü      فراهم آوردن تسهیلات موردنیاز پژوهش­های بالینی

ü      توانمندسازی اعضای هیئت علمی، دستیاران و دانشجویان

ü      ارتقا کمی و کیفی مقالات پژوهشی

ü      تصویب خط مشی پژوهشی بیمارستان در راستای سیاست­های پژوهشی دانشگاه

ü      توسعه تحقیقات کاربردی و بهره‌گیری از نتایج آنها در جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه

ü      بسترسازی و تامین نیروی انسانی و تسهیلات مورد نیاز واحد توسعه تحقیقات بالینی

ü      نظارت برحسن انجام فعالیت­های پژوهشی

ü      تلاش در جهت ادغام فعالیت­های پژوهشی در آموزش و درمان

ü      تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان ها

ü      مشاوره و کمک در جهت نگارش پروپوزال طرح های پژوهشی

ü      ارائه مشاوره های آماری برای پایان نامه های دستیاری و دانشجویی

ü      رفع ایرادات پروپوزال­های دانشجویی و دستیاری

ü      مشاوره و کمک به منظور نگارش و ثبت مقالات

ü      کمک به نگارش پایان نامه ها و تبدیل آن ها به مقالات پژوهشی

ü      برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی و پژوهشی

ü      برگزاری کارگاه های آموزش روش تحقیق، مقاله نویسی، جستجوی منابع و ...

ü      برگزاری کارگاه های آموزش نرم افزارهای مرتبط با امور پژوهشی و سیستم های جستجوی الکترونیک

ü      و..