مشخصات بانک داده های پژوهشی

ردیف

موضوع

توضیحات

1

عنوان بانک داده 

ثبت تروما در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آیت اله طالقانی کرمانشاه

2

هدف از ایجاد بانک 

تعیین اپیدیمیولوژیک و کلینیکال موارد تروما، در مراجعین به بیمارستان طالقانی کرمانشاه سال 1398 بر­اساس طرح ملی رجیستری تروما 

3

لینک بانک اطلاعاتی 

4

 گروه های کاربری

 

5

 فیلدهای ثبت داده

مشاهده پرسشنامه ثبت 

6

 بازه زمانی ثبت داده ها

شروع از تاریخ 1-7-1398 

7

 تواتر به روز رسانی داده ها

روزانه 

8

رعایت اصول اخلاقی و محرمانگی 

دارای فرم رضایت آگاهانه 

9

نحوه اطلاع رسانی به گروه های مخاطب داده های بانک 

ارسال نامه به کلیه دانشکده ها/مراکز

اطلاع رسانی از طریق پورتال واحد

10

نوع و موضوع خروجی بانک ها 

11

تطابق با استانداردهای جهانی تبادل اطلاعات پزشکی 

12

برخورداری و پشتیبانی از استانداردهای مطرح مهندسی_پزشکی 

13

استفاده از سیستم های نرم افزاری جهت آرشیو، ذخیره یابی و بازیابی اطلاعات تصویری 


14

سیستم های امنیت اطلاعات 


15

 مدیریت سطوح دسترسی به اطلاعات


16

امکان ایجاد ارتباط اینترنتی و اینترانتی


17

 مدیریت درخواست داده ها توسط محققین متقاضی و پاسخ

ارسال ایمیل به مسئول ثبت 

18

فرایند و شرایط استفاده ذی نفعان و پژوهشگران  از داده ها 

19

مسوول مدیریت بانک 

دکتر رضا فرهمند راد 

20

نحوه تامین منابع مالی 

در قالب طرح پژوهشی-توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

21

مالکیت اطلاعات بانک و مستندسازی زیرساخت ها 

مالک داده های جمع آوری شده دانشگاه می باشد. 

 

22

آموزش و راهنمای کاربران