اعضای کمیته EDU

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

1

دکتر بهناز کریمی

بیهوشی

2

دکتر علی غلامی

بیهوشی

3

دکتر سیدرضا باقری

جراحی مغزواعصاب

4

دکتر علی موسی پور

ارتوپدی

5

دکتر بهنام دارابی

جراحی عمومی

6

محمود فخری

کارشناسی ارشد اتاق عمل

7

دکتر هومن رفیعی

متخصص طب اورژانس

8

دکتر مظفر ازنب

فوق تخصص مدیکال انکولوژی

9

دکتر محمد باقر حیدری

فوق تخصص ترمیمی

10

دکتر بهزاد همت پور

متخصص بیهوشی

11

صبا کریمی

کارشناس