توصیه های کلی به مراجعین محترم :

  •   قبل و بعد از تماس با بیمار به شستشوی دستها توجه فرمایید .
  •  به منظور رعایت حقوق افراد و حفظ ایمنی ، از کشیدن سیگار خودداری نمایید .
  • به  منظور کنترل آلودگی صوتی در محیط بیمارستان ، گوشی همراه خود را در حالت سکوت  قرار داده تا از ایجاد سر و صدا در راهروهای بیمارستان خودداری شود .
  •  به منظور رعایت اصول کنترل عفونت ، از آوردن گل طبیعی (شاخه ای و گلدان های خاک دار) خودداری نمایید.
  • به همراه آوردن کودکان زیر 13 سال به محیط بیمارستان خودداری فرمایید .
  •  حتی الامکان از حضور در بیمارستان و بخش در مواقع خارج از وقت ملاقات بپرهیزید .
  •   همکاری شما با تیم درمان قطعا در روند بهبودی بیمارتان تاثیر گذار خواهد بود .
  • در ساعات اقامه نماز می توانید از نمازخانه واقع در محوطه اورژانس استفاده کنید. در سایر مواقع کلید نمازخانه را از نگهبان درب ورودی  بیمارستان تحویل بگیرید.
  •  بیماران و همراهان محترم توجه داشته باشید فرم آموزش به بیمار حین ترخیص جزء مدارک پرونده بیمارستانی شما محسوب می شود در نگهداری آن کوشا باشید و در زمان مراجعه بعدی به مطب پزشک آن را به همراه داشته باشید.
  •  واحد پرستاری آموزش و پیگیری بیمار از ساعت 8 تا 14 در روز های غیر تعطیل پاسخ گوی سوالات شما می باشد. (08338369815)