ارگان های طرف قرارداد بیمه با بیمارستان طالقانی

 

بیمه خدمات درمانی

بیمارستان 520 ارتش

بیمه تامین اجتماعی

هواپیمایی هما

بیمه نیروی مسلح

مرکز مشاوره HIV

بیمه کمیته امداد

پادگان شهید رجایی

بیمه آتیه سازان

زندان

بیمه سینا

درمانگاه شهید سهرابی

بیمه دانا

صداو سیما

بیمه ایران

شرکت نفت

بانک تجارت

کمیساریای عالی پناهندگان

بانک سپه

بانک کشاورزی

بانک صادرات

بانک ملی

بانک ملت

تقبل هزینه معاونت درمان