روابط عمومی

                                                     

                                                               احمد رضا دوستوندی

 آقای احمد رضا دوستوندی

سمت: مسئول روابط عمومی

سوابق تحصیلی:

کارشناس روابط عمومی

شرح وظایف:

ایفای نقش سخنگویی بیمارستان  به منظور برقراری ارتباط با رسانه های ارتباط جمعی جهت اطلاع رسانی به مردم .   - ایجاد و ارتقاء ارتباطات بیمارستان  با سازمانها ونهاد های مختلف در محدوده وظایف محوله .-                          نظارت بر اجرای طرح نظام پیشنهادات مردم ، کارکنان ومراجعین  به منظور ترغیب آنان به مشارکت هر چه موثرتر در بهبود جریان امور                                                                                                                                  - تهیه نشریات تبلبغاتی وبولتن های داخلی.- برنامه ریزی ،هدایت واجرای ملاقاتهای عمومی  ،کارکنان ومراجعین بیمارستان  با مسئولین .- دریافت عرایض و شکایات وارجاع آن به واحد های مربوطه                                           - تهیه و تدوین برنامه عمل سالانه روابط عمومی با تعیین اولویتها و رئوس برنامه و اقدامات .                                - ارایه نظرات مشورتی به ریاست بیمارستان  در زمینه چگونگی انعکاس اقدامات و فعالیت های بیمارستان  به رسانه ها و مردم .- مدیریت و برنامه ریزی سمینارها، همایش ها ومراسم گرامیداشت ایام مختلف و مناسبتهای ویژه .                - ارایه گزارش عملکرد از فعالیت های روابط عمومی بیمارستان  به مقام ما فوق .                                                   - انجام سایر امور محوله از سوی ریاست محترم بیمارستان  .                                                                             - ارتباطات رسانه ای - تهیه و تدوین اخبار ، صدور بیانیه ها ، اطلاعیه ها ، آگهی ها و تهیه پاسخ لازم در موارد ضروری جهت انعکاس در رسانه های جمعی ومطبوعات .- برنامه ریزی ، تدوین و هماهنگی برنامه های مصاحبه مسئولان بیمارستان با رسانه های گروهی متناسب با اولویتهای بیمارستان و نیاز افکار عمومی .- نظر سنجی از مخاطبان در خصوص اقدامات و فعالیت های بیمارستان .- هماهنگی و پیگیری جلسات و برنامه ها و فعالیت های مدیریت .- ایجاد هماهنگی با رسانه های جمعی بمنظور انجام مصاحبه و شرکت در میزگردها و کنفرانس های خبری مسئولین و مدیران بیمارستان  .- اقدام در راستای تنویر افکار عمومی از طریق اطلاع رسانی ، ارسال جوابیه ، اصلاحیه و تکذیبیه به مطالب مطروحه در رسانه های جمعی .