نقشه سایت

صفحه اصلی

معرفی بیمارستان

تاریخچه و مشخصات بیمارستان

رسالت وچشم انداز

منشور اخلاقی کارکنان

سیاست های اصلی مرکزآموزشی درمانی وتحقیقاتی آیت ا...طالقانی

ریاست و مدیریت بیمارستان

رئیس

مدیر

معاونت آموزشی

معاون آموزشی

سوپروایزرآموزشی

واحد توسعه آموزش بالینی(EDU)

معرفی و رسالت واحد

مسئول واحد

کارشناس واحد EDU

کمیته ها

کمیته EDU

اعضای کمیته

کمیته ارزشیابی

معرفی کمیته
اعضای کمیته

کمیته برنامه ریزی آموزشی

معرفی کمیته
اعضای کمیته

کمیته پژوهش در آموزش

اولویت های پژوهشی
اولیت های پژوهش در آموزش
اعضای کمیته

مطالب و لینک های مفید

گروه های آموزشی

گروه ارتوپدی

مدیر گروه

اعضای گروه

دستیاران گروه

گروه جراحی مغزواعصاب

مدیر گروه

اعضای گروه

دستیاران گروه

گروه طب اورژانس

مدیر گروه

اعضای گروه

گروه بیهوشی

اعضای گروه

گروه جراحی عمومی

اعضای گروه

گروه انکولوژی

اعضای گروه

گروه ترمیمی

اعضای گروه

گروه فک و صورت

اعضای گروه

ارتباط بی واسطه با معاونت آموزشی

آموزش مجازی

توانمندی اعضاء هیئت علمی

کارگاه های آموزشی سال 99

مدیریت خدمات پرستاری

مدیر خدمات پرستاری

سوپروایزهای بالینی

سوپروایزر آموزشی

سوپروایزر کنترل عفونت

واحد آموزش به بیمار (ارتقای سلامت)

مسئول واحد

پمفلت های آموزشی

پمفلت معرفی بیمارستان و بخش ها

پمفلت های خون وسرطان

پمفلت های ارتوپدی

پمفلتهای جراحی مغزواعصاب

پمفلت های جراحی عمومی

پمفلت های جراحی فک وصورت

سیاست آموزش به بیمار

آیین نامه

امور اداری

رئیس امور اداری

کارگزینی

دبیرخانه

بهبود کیفیت

بهبود کیفیت

روابط عمومی

کمیته های بیمارستان

مشخصات کمیته ها

اعضاء کمیته ها

عملکرد کمیته ها

واحدهای پشتیبانی

داروخانه

مدارک پزشکی

بهداشت حرفه ای

مددکاری

تجهیزات پزشکی

تغذیه

بهداشت محیط

تدارکات

فناوری اطلاعات

تأسیسات

لندری

خدمات

نقلیه

امور مالی

رئیس امور مالی

درآمد

ترخیص

بخشهای بستری

بخش اورژانس

بخش جراحی مغزواعصاب

بخش خون و انکولوژی

بخش جراحی عمومی

2

ارتوپدی یک

1

ارتوپدی 3

بخشICU1(کرونا)

بخش2 ICU

بخش ICU3

واحد های پاراکلینیکی

آزمایشگاه

تصویر برداری

پاتولوژی

سی تی اسکن

سونوگرافی

فیزیوتراپی

لیست پزشکان متخصص مرکز

واحد توسعه تحقیقات بالینی

معرفی واحد

تاریخچه

اهداف واحد

رئیس واحد

اعضای واحد

اعضای شورا

سال 96

سال 97

سال 98

مشاوران واحد

سال 96

سال 97

سال 98

کارشناس مسئول واحد

آئین نامه ها

قوانین و مقررات

حفظ حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی

مقررات پژوهشی و مشاوره ای واحد

اولویت های پژوهشی

جلسات شورای پژوهشی

سال 96

سال 97

سال 98

دستاوردهای واحد

سال 96

خلاصه مقالات ارائه شده

داخلی
خارجی

مقالات چاپ شده

داخلی
خارجی

طرح های تحقیقاتی

پایان نامه ها

سال 97

خلاصه مقالات ارائه شده

داخلی
خارجی

مقالات چاپ شده

داخلی
خارجی

طرح های تحقیقاتی

پایان نامه ها

مشاوره پژوهشی

خدمات مشاوره ای

برنامه حضوری مشاوران واحد

راهنمای روند وچرخه پذیرش و انجام مشاوره

رزرو مشاوره حضوری

مشاوره الکترونیکی

کارگاه های واحد

سال 96

سال 97

سال 98

محتوای آموزشی عمومی و اختصاصی در پژوهش های بالینی

عملکرد و گزارش فعالیت های واحد

آخرین یافته های پژوهش های بالینی

بانک داده های پژوهشی

برنامه ثبت تروما

برنامه ثبت خشونت(ثبت موارد آزار و اذیت)

تماس با ما

درمانگاه

راهنمای بیمار

توصیه به مراجعین محترم

راهنمای طبقات بیمارستان

نشانی و شماره تلفن ها

ارگانهای طرف قرارداد بیمه با مرکز

تماس با ما

نشانی، تلفن

عملکرد بیمارستان

تالار گفتگو