نقشه سایت

صفحه اصلی

بروشورهای آموزش به بیمار

کپی بروشورهای آموزش به بیمار

معرفی بیمارستان

تاریخچه و مشخصات بیمارستان

رسالت وچشم انداز

منشور اخلاقی کارکنان

ریاست و مدیریت بیمارستان

رئیس

مدیر

معاونت درمان

معاونت پژوهشی

معاونت آموزشی

معاونت آموزشی

معاون آموزشی

سوپروایزرآموزشی

واحد توسعه آموزش بالینی(EDU)

معرفی و رسالت واحد

مسئول واحد

کارشناس واحد EDU

کمیته ها

کمیته EDU

اعضای کمیته

کمیته ارزشیابی

معرفی کمیته
اعضای کمیته

کمیته برنامه ریزی آموزشی

معرفی کمیته
اعضای کمیته

کمیته پژوهش در آموزش

اولویت های پژوهشی
اعضای کمیته

گروه های آموزشی

گروه ارتوپدی

مدیر گروه

اعضای گروه

دستیاران گروه

گروه جراحی مغزواعصاب

مدیر گروه

اعضای گروه

دستیاران گروه

گروه طب اورژانس

مدیر گروه

اعضای گروه

گروه بیهوشی

اعضای گروه

گروه جراحی عمومي

اعضای گروه

گروه انکولوژی

اعضای گروه

گروه ترمیمی

اعضای گروه

گروه فک و صورت

اعضای گروه

ارتباط بی واسطه با معاونت آموزشی

آموزش مجازی

توانمندی اعضاء هیئت علمی

کارگاه های آموزشی سال 99

مدیریت خدمات پرستاری

مدیر خدمات پرستاری

سوپروایزهای بالینی

سوپروایزر آموزشی

سوپروایزر کنترل عفونت

واحد آموزش به بیمار (ارتقای سلامت)

مسئول واحد

سیاست آموزش به بیمار

آیین نامه

امور اداری

رئیس امور اداری

کارگزینی

دبیرخانه

بهبود کیفیت

بهبود کیفیت

روابط عمومی

کمیته های بیمارستان

مشخصات کمیته ها

اعضاء کمیته ها

عملکرد کمیته ها

واحدهای پشتیبانی

داروخانه

مدارک پزشکی

بهداشت حرفه ای

مددکاری

تجهیزات پزشکی

تغذیه

بهداشت محیط

تدارکات

فناوری اطلاعات

تأسیسات

لندری

خدمات

نقلیه

امور مالی

رئیس امور مالی

درآمد

ترخیص

بخشهای بستری

بخش اورژانس

بخش جراحی مغزواعصاب

بخش خون و انکولوژی

بخش جراحی عمومی

بخش ارتوپدی زنان

اورژانس ارتوپدی

ارتوپدی زنان

ارتوپدی 6

بخشICU1

بخش2 ICU

icu3

واحد های پاراکلینیکی

آزمایشگاه

تصویر برداری

پاتولوژی

سی تی اسکن

سونوگرافی

آندوسکوپی کلونوسکوپی

بانک خون

فیزیوتراپی

لیست پزشکان متخصص مرکز

واحد توسعه تحقیقات بالینی

معرفی واحد

تاریخچه

اهداف واحد

رئیس واحد

اعضای واحد

اعضای شورا

سال 96

سال 97

سال 98

مشاوران واحد

سال 96

سال 97

سال 98

کارشناس مسئول واحد

آئین نامه ها

قوانین و مقررات

حفظ حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی

مقررات پژوهشی و مشاوره ای واحد

اولویت های پژوهشی

جلسات شورای پژوهشی

سال 96

سال 97

سال 98

دستاوردهای واحد

سال 96

خلاصه مقالات ارائه شده

داخلی
خارجی

مقالات چاپ شده

داخلی
خارجی

طرح های تحقیقاتی

پایان نامه ها

سال 97

خلاصه مقالات ارائه شده

داخلی
خارجی

مقالات چاپ شده

داخلی
خارجی

طرح های تحقیقاتی

پایان نامه ها

مشاوره پژوهشی

خدمات مشاوره ای

برنامه حضوری مشاوران واحد

راهنمای روند وچرخه پذیرش و انجام مشاوره

رزرو مشاوره حضوری

مشاوره الکترونیکی

کارگاه های واحد

سال 96

سال 97

سال 98

محتوای آموزشی عمومی و اختصاصی در پژوهش های بالینی

عملکرد و گزارش فعالیت های واحد

آخرین یافته های پژوهش های بالینی

بانک داده های پژوهشی

برنامه ثبت تروما

برنامه ثبت خشونت(ثبت موارد آزار و اذیت)

تماس با ما

درمانگاه

کپی درمانگاه

راهنمای بیمار

توصیه به مراجعین محترم

راهنمای طبقات بیمارستان

نشانی و شماره تلفن ها

ارگانهای طرف قرارداد بیمه با مرکز

تماس با ما

نشانی، تلفن

عملکرد بیمارستان

تالار گفتگو