نقشه سایت

صفحه اصلی

معرفی بیمارستان

خدمات

رضایت مندی مراجعین

آموزش

معاونت آموزشی

معاون آموزشی

سوپروایزرآموزشی

واحد توسعه آموزش بالینی(EDU)

معرفی و رسالت واحد

مسئول واحد

کارشناس واحد EDU

کمیته ها

کمیته EDU
اعضای کمیته
کمیته ارزشیابی
معرفی کمیته
اعضای کمیته
کمیته برنامه ریزی آموزشی
معرفی کمیته
اعضای کمیته
کمیته پژوهش در آموزش
اولویت های پژوهشی
اولیت های پژوهش در آموزش
اعضای کمیته

اولویت های پژوهشی

طرح درس

شیوه نامه طرح درس ترمی
فرم خام طرح درس ترمی
چک لیست ارزیابی طرح درس ترمی
طرح درس گروه ارتوپدی
طرح دوره گروه ارتوپدی

ارزیابی درونی

راهنمای ارزیابی درونی

ارزیابی بیرونی EDU

مطالب و لینک های مفید

واحد آموزش به بیمار (ارتقای سلامت)

مسئول واحد

سیاست آموزش به بیمار

آیین نامه

گروه های آموزشی

گروه ارتوپدی

مدیر گروه
اعضای گروه
دستیاران گروه

گروه جراحی مغزواعصاب

مدیر گروه
اعضای گروه
دستیاران گروه

گروه طب اورژانس

مدیر گروه
اعضای گروه

گروه بیهوشی

اعضای گروه

گروه جراحی عمومی

اعضای گروه

گروه انکولوژی

اعضای گروه

گروه ترمیمی

اعضای گروه

گروه فک و صورت

اعضای گروه

ارتباط بی واسطه با معاونت آموزشی

آموزش مجازی

توانمندی اعضاء هیئت علمی

کارگاه های آموزشی سال 99

واحد آموزش و پیگیری بیمار

پمفلت های آموزشی

پمفلت معرفی بیمارستان و بخش ها

پمفلت های خون وسرطان

پمفلت های ارتوپدی

پمفلتهای جراحی مغزواعصاب

پمفلت های جراحی عمومی

پمفلت های جراحی فک وصورت

فیلم های آموزشی

توصیه به مراجعین محترم

آدرس و شماره مطب پزشکان

راهنمای طبقات بیمارستان

نشانی و شماره تلفن ها

تعرفه خدمات

ارگانهای طرف قرارداد بیمه با مرکز

درمان

بخش های درمانی

مدیریت خدمات پرستاری

مدیر خدمات پرستاری

سوپروایزهای بالینی

سوپروایزر آموزشی

سوپروایزر کنترل عفونت

بخشهای بستری

بخش اورژانس

بخش جراحی مغزواعصاب

بخش آنکولوژی_هماتولوژی

بخش جراحی عمومی

2

ارتوپدی یک

1

ارتوپدی 3

بخشICU1(کرونا)

بخش2 ICU

بخش ICU3

واحد های پاراکلینیکی

آزمایشگاه

تصویر برداری

پاتولوژی

سی تی اسکن

سونوگرافی

فیزیوتراپی

درمانگاه

تحقیقات

واحد توسعه تحقیقات بالینی

معرفی واحد

تاریخچه

اهداف واحد

رئیس واحد

اعضای واحد

اعضای شورا

سال 96
سال 97
سال 98

مشاوران واحد

سال 96
سال 97
سال 98

کارشناس مسئول واحد

آئین نامه ها

قوانین و مقررات

حفظ حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی

مقررات پژوهشی و مشاوره ای واحد

اولویت های پژوهشی

جلسات شورای پژوهشی

سال 96

سال 97

سال 98

دستاوردهای واحد

سال 96

خلاصه مقالات ارائه شده
داخلی
خارجی
مقالات چاپ شده
داخلی
خارجی
طرح های تحقیقاتی
پایان نامه ها

سال 97

خلاصه مقالات ارائه شده
داخلی
خارجی
مقالات چاپ شده
داخلی
خارجی
طرح های تحقیقاتی
پایان نامه ها

مشاوره پژوهشی

خدمات مشاوره ای

برنامه حضوری مشاوران واحد

راهنمای روند وچرخه پذیرش و انجام مشاوره

رزرو مشاوره حضوری

مشاوره الکترونیکی

کارگاه های واحد

سال 96

سال 97

سال 98

محتوای آموزشی عمومی و اختصاصی در پژوهش های بالینی

عملکرد و گزارش فعالیت های واحد

آخرین یافته های پژوهش های بالینی

بانک داده های پژوهشی

برنامه ثبت تروما

برنامه ثبت خشونت(ثبت موارد آزار و اذیت)

تماس با ما

واحدهای اداری

ریاست و مدیریت بیمارستان

رئیس

مدیر

روابط عمومی

دایره حقوقی و مکاتبات

امور اداری

رئیس امور اداری

کارگزینی

دبیرخانه

کمیته های بیمارستان

مشخصات کمیته ها

اعضاء کمیته ها

عملکرد کمیته ها

مدیریت خطر و بلایا

واحدهای پشتیبانی

داروخانه

مدارک پزشکی

بهداشت حرفه ای

مددکاری

تجهیزات پزشکی

تغذیه

بهداشت محیط

تدارکات

فناوری اطلاعات

تأسیسات

لندری

خدمات

نقلیه

امور مالی

رئیس امور مالی

درآمد

ترخیص

بهبود کیفیت

بهبود کیفیت

دپارتمان بیماران بین الملل

تماس با ما

تالار گفتگو