دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معرفی بیمارستان

تاریخچه و معرفی مرکز

 

lv;c

 

اقدامات

 

Flowchart: Delay: تاریخچه

 

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی یکی از مراکز مهم درمانی در سطح استان و منطقه غرب می باشد که با دارا بودن کادر پزشکی متخصص و پرسنل مجرب ، ارائه خدمات درمانی در سطح تخصصی و فوق تخصصی به بیماران را بر عهده دارد .

این بیمارستان در سا ل 1349 با طرح مهندسین ایتالیایی شروع به ساخت شده و در سال 1352  به عنوان یک بیمارستان دولتی فعالیت خود را آغاز نمود. در حا ل حاضر نیز علاوه بر ارائه خدمات درمانی در سطح تخصصی و فوق تخصصی مرکزیت تروما در سوانح را در منطقه غرب کشور بر عهده دارد .

یکی از افتخارات مهم این مرکز ، ارائه خدمات اورژانسی و درمانی به رزمندگان و سلحشوران سنگرهای حق علیه باطل در طول هشت سال دفاع مقدس بوده است . بطوریکه کلیه مجروحان مناطق جنگی غرب کشور و زخمی شدگان بمباران شهرها توسط کادر بهداشتی و درمانی این بیمارستان سرویس دهی شده اند .

 

 

 

 

Flowchart: Delay: مشخصات

 

 

 

مساحت

81407

زیر بنا

36164

تعداد تخت مصوب

279

تعداد تخت فعال

220

 

 

 

 

"بخش های فعال در بیمارستان"

 

 

بخش های کلینیکی

اورژانس

13 تخت دراتاق های عمل 

3 بخش مراقبت های ویژه

شش بخش بستری شامل:

ü      یک بخش آنکولوژی

ü      یک بخش جراحی مغز و اعصاب

ü      سه بخش ارتوپدی

ü      یک بخش جراحی عمومی

ü      درمانگاه

بخش های پارا کلینیک

آزمایشگاه

رادیولوژی

پاتولوژی

 سی تی اسکن

بانک خون

سونوگرافی

ct اسکن

MRI

درمانگاه

کلینیک دیابت

 

 

 

 

 

 

 

"گروه های پزشکی فعال در این مرکز"

 

عنوان تخصص

 

عنوان تخصص

 

ارتوپدی

 

بیهوشی

 

جراح عمومی

 

رادیولوژیست

 

آنکولوژیست

 

فوق تخصص غدد

 

ترمیمی

 

چشم

 

فک و صورت

 

قلب و عروق

 

طب اورژانس 

 

داروساز

 

پاتولوژیست

 

تغذیه و رژیم درمانی

 

جراحی مغز و اعصاب

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

رسالت و چشم انداز

رسالت
 

 

سیاست های اصلی مرکزآموزشی درمانی وتحقیقاتی آیت ا...طالقانی

  
 
 

"سیاست های اصلی مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی آیت ا... طالقانی"

1403

 

 

 

 

 


حوزه مدیریت و رهبری

ü اجرای طرح ها و برنامه های ابلاغی حمایت از جوانی جمعیت.

ü اجرای برنامه های پیشنهادی و حمایتی در راستای حمایت از خانواده و فرزند آوری.

ü پذیرش بدون قید و شرط بیماران اورژانس.

ü عدم اخذ هزینه از بیماران تصادفی دارای اسناد و مدارک مثبته و معتبر قانونی.

ü تلاش در اجرا و استقرار نظام پزشک خانواده و ارتقاء نظام ارجاع.

ü تلاش در ارتقاء و بهبود شاخص های حوزه سلامت.

ü بسترسازی در اجرای نظام الکترونیکی پرونده سلامت در چارچوب سیاست های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.

ü آمادگی و افزایش ظرفیت در مدیریت بحران.

ارتقای کیفیت خدمات و ایمنی بیمار

ü در نظر داشتن ضریب تشویقی به عنوان امتیاز ارزیابی عملکرد کیفی بخش در محاسبات ماهیانه کارانه جهت واحدهایی که در حفظ و ارتقای کیفیت ارایه خدمات و ایمنی بیمار فعال بوده و مشارکت دارند.

ü در نظر داشتن ضریب تشویقی به عنوان امتیاز ارزیابی عملکرد کیفی فرد در محاسبات ماهیانه کارانه جهت پرسنل و کارکنانی که در حفظ و ارتقای کیفیت فعالیت ها و ایمنی بیمار و شرح وظایف مربوطه تلاش می نمایند.

ü تعهد اخلاقی مدیریت ارشد بیمارستان مبنی بر عدم برخورد با کارکنانی که در گزارش خطاها مشارکت صادقانه دارند.

ü حمایت حقوقی بیمارستان در مراجع قضایی و قانونی از کارکنانی که اقدام به گزارش اختیاری خطا می نمایند.

ü اولویت اجرای مکانیزم های تشویقی جهت مشارکت کنندگان در گزارشات خطا، اعلام وقایع ناخواسته.

حوزه مراقبت و درمان

ü استمرار و پایبندی در اجرا و استقرار اثربخش نظام ایمنی بیمار.

ü تامین نیروی تخصصی پزشکی و کادر کارشناسی درمان متناسب با ماموریت و ظرفیت های تعیین شده مرکز.

ü بکارگیری پزشکان متخصص مقیم در حوزه های الزامی نظیر طب اورژانس، ICU  و ارتوپدی.

ü اجرای متناسب تولیدات دانشی و پروتکل های ابلاغی متناسب با ماموریت آموزشی و درمانی مرکز.

ü اجرای دستورالعمل های ابلاغی در حوزه بیماری های واگیردار.

حوزه نیروی انسانی

ü جذب، تأمین و بکارگیری نیروی انسانی در چارچوب ضوابط و مقررات استخدام کشوری و تأمین اجتماعی.

ü برون سپاری واحدهای خدماتی و دیگر فعالیت های ذیربط به شرکت های پیمانکاری در چارچوب ضوابط و مقررات جاری.

ü بکارگیری نیروهای رسمی و پیمانی دیگر مراکز که تمایل به فعالیت و حضور در این مرکز را دارند ابتدا به صورت ماموریت  6ماهه و سپس در صورت اعلام رضایت واحد مربوطه اختصاص پست سازمانی. عدم بکارگیری نیروی خارج از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که متقاضی انجام اضافه کار می باشد.

ü عدم امکان اختصاص پست و موافقت با انتقالی دائم جهت کارکنان سایر دانشگاه ها که دارای بیش از25سال سابقه فعالیت می باشند.

ü  واگذاری پست های سرپرستی و مسئولیت واحدها حتی الامکان به کارکنان شاغل در مرکز، مگر در مواردی که جهت مسئولیت مذکور فرد واجد صلاحیت یا آماده همکاری وجود نداشته باشند.

ü تعیین و انتخاب مسئول واحدهای تشخیصی ودرمانی توسط کمیته ای مرکب از: ریاست، مدیریت، معاون درمان، معاون آموزشی و مترون مرکز.

 

 

 

 

 

ü تعیین و انتخاب مسئول واحدهای اداری مالی توسط کمیته هایی مرکب از: ریاست، مدیریت، رئیس اموراداری ،رئیس امور مالی، مسئول دفتر بهبودکیفیت.

ü تضمین وتعهد مدیران ارشد بیمارستان مبنی بر عدم برخورد تنبهی وانضباطی باکارکنانی که اقدام به گزارش خطا نمایند.

ü حمایت مدیران ارشد بیمارستان از پرونده های قضایی وحقوقی کارکنانی که درگزارشات خطا مشارکت فعال دارند.

ü  صدور تشویقی و پرداخت پاداش به کارکنان و مشارکت کنندگان درارایه پیشنهادات کاربردی ،خلاقانه وابتکاری جهت افزایش وارتقاء کیفیت خدمات ارایه شده در بیمارستان.

حوزه بیمه و سازمان های حمایتی

ü عقد قرارداد با سازمان های بیمه گر پایه.

ü همکاری با بیمه های تکمیلی همگانی  کلیه شرکت های بیمه گزار تکمیلی متقاضی همکاری در چارچوب ضوابط تعیین شده وزارت متبوع.

ü جلوگیری از تحمیل هزینه های گزاف به بیماران بیمه ای و آزاد خارج از ضوابط تعرفه ای .

ü بسترسازی مناسب جهت تهیه کلیه دارو و تجهیزات مورد نیاز بیماران توسط بیمارستان و عدم ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان جهت تهیه اقلام مورد نیاز بر اساس دستورات پزشک.

حوزه مالی

ü تامین و تخصیص منابع اعتباری مالی در چارچوب قوانین سالیانه بودجه کشوری.

ü رعایت و اجرای کامل آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها.

ü طی تشریفات خرید، مزایده و مناقصه از طریق سامانه الکترونیک دولت( سامانه ستاد ).

ü پرداخت حقوق ، مزایا و کارانه صرفاً در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان استخدام کشوری، رفاه و تامین اجتماعی ، مصوبات شورای حقوق و دستمزد و آیین نامه های پرداخت مبنی بر عملکرد پزشکان و کارکنان.

ü برداشت و پرداخت های مالیاتی، حق بیمه، ارزش افزوده ، سنوات ، حق کارگاهی و پیمانکاری و نظایر آن در چارچوب ضوابط سازمان اقتصاد دارایی، رفاه و تامین اجتماعی.

حوزه دارو و تجهیزات پزشکی سرمایه ای و مصرفی

ü تهیه کلیه اقلام دارویی، ملزومات و تجهیزات بر اساس فارماکوپه مصوب بیمارستان.

ü تهیه و سفارش دارو، تجهیزات و ملزومات از طریق نظام معتبر دارویی و تجهیزات کشور منطبق بر سامانه های وزارتی اداره کل تجهیزات IMED و رعایت کدهای IRC و TTAK.

ü حمایت از تولیدات داخل از طریق خرید داروهای دارای مشابه ایرانی و خرید تجهیزات کاشتنی تخصصی که کیفیت محصولات ایرانی مورد تایید گروه های پزشکی مرکز را دارا می باشد.

ü استمرار ثبت کدهای مربوطه به کلیه برند ها و اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات در سامانه های مرتبط.

ü تهیه و تامین کلیه اقلام دارویی، تجهیزات و ملزومات مورد نیاز بیماران و جلوگیری از تهیه داروی مورد نیاز بیماران خارج از بیمارستان.

ü تهیه و نصب تجهیزات پزشکی سرمایه ای در چارچوب نظام سطح بندی خدمات تشخیصی و درمانی کشور.

ü پایبندی و اجرای راهنماهای بالینی و بسته های دانشی ابلاغی از سوی وزارت متبوع در حوزه دارو و تجهیزات و ملزومات و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک های و داروهای گران قیمت.

ü عدم وجود استوک در بخش ها و اجرای طرح نسخه پیچی بر بالین. 

ارزش های سازمان

 

 

 

"ارزش های سازمان"

¯             مشتری مداری و رعایت حقوق بیمار

¯             پایبندی به اصول ایمنی بیمار

¯             کیفیت محوری

¯             بهره وری

¯             رعایت عدالت و امانتداری

¯            

احترام به محیط زیست

منشور اخلاقی کارکنان

منشور اخلاقی
منشور اخلاقی