شعار

معرفی مرکز

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

بزرگترین تروما سنتر غرب کشور که نقش مهمی را در رسیدگی و درمان مصدومین حوادث جاده ایی و غیر جاده ایی ، فجایعی مانند زلزله ، جنگ  و حوادث محیطهای کاری و خانگی  ایفا مینماید.

ساخت مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی در سال 1349 با طراحی مهندسین ایتالیایی آغاز و در سال 1352 به عنوان یک بیمارستان دولتی فعالیت خود را آغاز نمود 

در زمان جنگ تحمیلی این مرکز  بعنوان بزرگترین بیمارستان شهر خدمات مهمی را به مجروحین ارائه نمود. در حال حاضر علاوه بر ارائه خدمات درمانی در سطح تخصصی و فوق تخصصی مرکزیت تروما و سوانح را در منطقه غرب کشور برعهده دارد ..

بیمارستان طالقانی کرمانشاه با:

24094 متر مربعزیر بنا

 208 تخت فعال

12 بخش  بستری

7تخت عمل

و 28 تخت ICU

در خدمت مردم شهر و منطقه است