نگاه روز

Loading

اخبار مرکز

بازدید از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
۰۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۰
[ تعداد بازدید : ۲۵۲ ]
بهره برداری از سالن انتظار همراهان و راهرو جدید اتاق عمل
۰۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۵
[ تعداد بازدید : ۳۳۶ ]
در مرکز سیستم Hotline برقرار شد.
۰۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۴
[ تعداد بازدید : ۲۱۶ ]
۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۴