نگاه روز

Loading

اخبار مرکز

واکراند ایمنی بیمار بخش آنکولوژی
واکراند ایمنی بیمار با حضور اعضای تیم ایمنی بیمار و کارکنان بخش برگزار گردید.
۰۷ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۴۱
[ تعداد بازدید : ۵۶ ]
بازدید از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی
۰۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۰
[ تعداد بازدید : ۱۸۹ ]
بهره برداری از سالن انتظار همراهان و راهرو جدید اتاق عمل
۰۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۵
[ تعداد بازدید : ۲۲۸ ]
۱ ۲ صفحه ۳ از ۴ ۴