نگاه روز

Loading

اخبار مرکز

آزمون osce احیای قلبی ریوی پیشرفته
آزمون احیای قلبی ریوی پیشرفته با حضور 14 تیم از مرکز آیت الله طالقانی
۱۴ آذر ۱۳۹۸ - ۹:۵۶
[ تعداد بازدید : ۱۲۹ ]
بازدید دانشجویان جهاد دانشگاهی
بازدید دانشجویان مکانیک جهاد دانشگاهی به سرپرستی آقای مهندس قاسمی
۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۹:۵۵
[ تعداد بازدید : ۸۶ ]
جلسه مسئولین وسرپرستاران مرکز با مدیریت پرستاری استان
کمیته سنجش وپایش کیفیت با حضور مدیر دفتر پرستاری استان
۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۵۳
[ تعداد بازدید : ۸۰ ]
واکراند ایمنی بیمار بخش آنکولوژی
واکراند ایمنی بیمار با حضور اعضای تیم ایمنی بیمار و کارکنان بخش برگزار گردید.
۰۷ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۴۱
[ تعداد بازدید : ۱۳۴ ]
۱ ۲ صفحه ۳ از ۴ ۴